YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik

  • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ