YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

 • 7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARLARI

 • 1413 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 • 1414 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 • 1415 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 • 1416 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8725)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 • Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

 • Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8726)

 • Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2019/29456 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/19001 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2020/1142 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/40891 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/52004 Başvuru Numaralı Kararı

Kaynak: HABER MERKEZİ