İLAN
ANTALYA
30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2023/532 Esas 2023/630 KararAlkol ve Uyuşturucu maddenin etkisi altındayken arç kullanma Aleksei ve Mairan oğlu 13/01/1979 doğumlu Rusya DOĞUMLU, Aleksandr Gaevhakkında,

  1. Sanık Aleksandr Gaev'in TCK 179/2 maddesi gerince verilen 6 ay hapis cezasının TCK 62/1 mad. Gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak5 ay hapis cezasıile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının TCK 50/1-a Maddesi gereğince 150 gün Adli para cezasına çevrilmesine ve TCK 52/2 Maddesi gereğincegünlü 50,00TL den paraya çevrilerek neticeten 7.500 TLAdli Para cezası ile cezalandırılmasına kararverildiği,

İş bu karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Celil İşleyen'ekarar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynıyasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 7 günlükyasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.21/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02007780