Antalya Alanya'da deniz kenarında bulunan milyonluk arazinin imara açılmasına ilişkin açılan davada kazanan halk oldu. 

ALANYA'DA MİLYONLUK ARAZİ

Antalya Alanya'da deniz kenarında bulunan milyonluk  İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde, 37,30 hektarlık riskli alan ve 905 ada 2 parselde yer alan imar planının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava konusu planlarda, kamusal alan olan Orman Genel Müdürlüğü alanı küçültülerek, bir kısmının yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması gibi düzenlemelerin yer aldığı  1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı mahkemelik oldu. 

İMAR PLANLARINA İTİRAZ

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bu planların kamu yararına, planlama esaslarına, mevzuata ve hukuka aykırı olduğunu gerekçe göstererek dava açtı. Dava dilekçesinde, planların üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenen yapı yoğunluğuna göre daha yüksek olduğu, plan nüfusuna ilişkin hesaplama ve kabullerin plan açıklama raporunda bulunmadığı, plan hükümlerinin parsel bazında zemin altında otopark alanı oluşturulabilmesi ya da oluşturulmaması konusunda açıklık getirmemesinin uygulama aşamasında belirsizliklere neden olacağı, söz konusu açık park alanlarının açık otopark alanı olarak değerlendirilmesinin park alanları açısından azalmaya neden olarak plan bütünlüğünü ve sosyal alt yapı dengesini bozucu bir uygulamaya neden olacağı, tüm planlama alanında farklı kat yüksekliklerine sahip yapı adalarında aynı çekme mesafelerinin önerilmiş olmasının şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gibi gerekçeler yer aldı.

HALK ADINA TESCİLLENDİ

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın tüm bu gerekçelerini kabul ederek, dava konusu planların iptaline oy birliği ile karar verdi. Mahkeme kararında, planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı açıkça belirtildi.

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ