Antalya'da üç gün boyunca, iklim değişikliğinin etkileri, çevre krizleri ve göç hareketleri konularının tartışıldığı, Bilim Forum, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASPAG) öncülüğünde yapıldı.

Uluslararası Forum, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Almanya merkezli Türkiye ve Göç Araştırmaları Merkezi, Antalya Tarım Konseyi, Çevre ve İklim Değişikliği Öğrenci Topluluğu'nun destekleri ve katılımıyla gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Göç Araştırmaları (ASPAG) Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Esen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Gökhan Orhan, "Kötü Bir Sorun Olarak İklim Değişikliği: Yol Bağımlılığının Üstesinden Nasıl Gelinebilir?" başlıklı sunumunda, karbon ayak izini azaltma yolunda yerleşmiş uygulamaların değişimine engel olan "Patika Bağımlılığı"nı anlattı. Yani alışılmış politikalar izlendiği için değişim gerçekleşemediğinden, alışıla gelen uygulamadan vazgeçmenin zorluğundan bahsederek, değiştirilmek istenen politikaların ya da izlenen yolun pek çok bileşeni olduğunu bunun için bu tür değişimlerin istense de kolay olmadığını vurguladı.


Prof. Dr. H. Halil Uslucan ise Türkiye'den Göç ve Psikolojik Uyum Süreci adlı sunumunda, Türkiye‘den Almanya’ya göç edenler üzerinden göç olgusunun psikolojik etkileri ve Almanya’da yaşayan göçmenler üzerine yapılan araştırmalardan söz ederek artık Almanya’da pek fazla göç eden birinci kuşağın kalmadığını, çoğunlukla orada doğanların büyük oranda uyumu yakaladıklarını belirtti.
Tülin Seçen, "Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kuruluşların İklim Değişikliğine Etkileri"  sunumunda ise dış ticaret açısından Yeşil mutabakat eylem planı, AB yaptırımlarının şirketler ve Devletler için belirledikleri yeşil dönüşüm, Karbon Ayakizi azaltmak için yapılması önkoşul kabul edilen yaptırımların etkisi üzerine konuştu. Finans dünyası adapte olursa iş dünyası bunu izleyeceğini, bunun için çalışma kültürünün değişmesi gerektiğini ve tedarik zincirindeki, üretim ve ithalat, ihracat evrelerindeki tüm paydaşlarında bu mutabakata katılmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Recep Külcü, "Bazı Tarımsal Ürün ve Kombinasyonlarının Karbon Ayak İzlerinin PDCAAS Doğrultusunda Tam Protein Ekseninde Karşılaştırılması" başlıklı sunumunda karbon ayak izimizin azaltılması yolundaki değişimin, soframızdan başlıyor, hayvancılıkta 1 kg. Kırmızı et için üretilen sera gazı emisyonu yaklaşık 100 kg. Bu atmosfere karışıyor. Bitkisel proteinde ise bezelye üretiminde karbon ayak izi ise, yani sera gazı emisyonu 0.94 kg. aralarında yüz kata yakın fark var.
Bezelye pirinç karışımı aynı protein miktarını karşılıyor ama bizim alışkanlıklarımız kırmızı eti ön plana çıkarıyor. Aynı miktar protein için bakliyatları beslenmemizde kullanırsak soframızdaki değişim iklim değişikliğinin en büyük nedeni karbon ayak izimizi bu alanda 100 kat küçültebilir.’’ Diye konuştu.
Tecelli Sırma – İklim Değişikliğinin Yeraltı ve Yerüstü Suları üzerine Etkileri başlıklı sunumunda, yeryüzündeki suyun artık yetmediğini, tatlı su elde etmek için kuyular kazıldığını, bu kuyular kazılırken artık 400 metreye kadar inildiğini yer altından çekilen suların dünya eksenini bile yerinden oynattığını, Antalya özelinde ise tarım ve turizmin suyumuzu tükettiğini, 1. Kg domates için 180 litre suyun harcandığını, otelde bir gece konaklayan turist için 400 litre suyun kullanıldığını, bu açıdan bakıldığında turizm ve tarım konusunda bir daha düşünülmesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerden doğaya destek Öğrencilerden doğaya destek

Dr. Fulya Kandemir, "Çevre Dostu Çiftçi Kart: İklim Değişikliği Etkilerinin Azaltılması ile Uyum İçinde Çevrenin Korunması ve Kırsal Kalkınma" başlıklı sunumunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ödüllü projesini, tarımda kullanılan ilaçların boş ambalajlarının geri dönüşümünü sağlayan çiftçi kart projesinin ayrıntılarını anlattı.

Antalya’nın ilk Bilim Forumu dün itibariyle "İklim Değişikliği, Çevre Krizi Ve Göç: Farkında Olmak- Fark Yaratmak" başlığıyla yapılan oturumla sona erdi.

Son oturumda İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç konulu forumun son gününe konuşmacı olarak katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Mühendisi Lokman Atasoy ise Antalya’nın iklime dirençli kent olması konusunda yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı. “Farkında olmak ve fark yaratmak” üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Antalya'nın ilk Bilim Forumu, çeşitli disiplinlerden uzmanların 60'a yakın bildiri sunumuyla üç gün boyunca devam etti. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde 3 ayrı salonda pek çok oturum gerçekleştirildi. Ardından kapanış seremonisiyle forum sona erdi.