Resmi Gazetenin 13 Aralık 2023 (Bugün) yayınlanan sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

AKSEKİ İLÇESİ DEĞİRMENCİK KÖYÜ KARARNAMEDE YER ALDI

Antalya’nın Akseki ilçesinin doğayla iç içe önemli bölgeleri arasında yer alan Değirmenlik Köyü aynı zamanda dağ keçileri içinde güvenli liman konumunda. Daha önce Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararına göre yerleşim yeri yapmaya uygun olan taşlık ve verimsiz orman arazileri ile Bakanlığın orman olarak muhafazasında yarar görmediği araziler orman dışına çıkarılabilecekti. Resmi Gazetede bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Antalya’nın Akseki İlçesine bağlı Değirmenlik Köyü’yle ilgili olarak; bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bu düzenlemenin getireceği sorunlara yönelik Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği daha önce yaptığı açıklamalarda, yaşanabilecek sorunlara dikkat çekilmişti. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 2021'de yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından bir açıklama yaparak düzenlemenin getireceği sorunlara işaret etmişti. Derneği açıklamasında, “Ormanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni yapılaşma hedefi haline getirilmiş, inşaat sektörüne ve yap-satçılara gün doğmuştur. Yakında müteahhitlerin ormanın içinde, ağaçların arasında, kuş sesleri eşliğinde konut reklamlarını dinleyeceğimiz anlamına gelir" ifadelerine yer verilmişti.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARARNAMELER VAR!

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2021 tarihli sayısında yayımlanan 3413 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre sınırları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan, taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler orman sınırları dışına çıkarılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman olarak muhafazasında yarar görmediği araziler orman dışına çıkarılabilecek. Bugünkü Resmi Gazetede (7 Ocak 2021) yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre ayrıca taşlık, kayalık ve fiilen orman vasfı taşımayan yapılaşmaya uygun araziler de oluşturulacak bir komisyon eliyle yapılacak çalışmanın ardından orman dışına çıkarılabilecek.

TARIMA ELVERİŞLİ DEĞİLSE ORMAN DIŞINA ÇIKARILACAK

Yönetmelikte yer verilen “Tarım arazisine dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler” tanımı ise “Toprak derinliğinin 20 cm’den az olan veya arazi meylinin yüzde 12’nin üzerinde olduğu araziler ile tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu nedeniyle mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirilemeyecek araziler” olarak tanımlanıyor.

ARAZİ ÇALIŞMALARI KOMİSYON TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Burdur Gölü acı acı siren çalıyor Burdur Gölü acı acı siren çalıyor

Düzenleme kapsamında orman dışına çıkarma işlemleri yapılması için mahalle, köy ve beldelerde orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının yapılarak kesinleşmiş olması gerekiyor. Orman dışına çıkarma işlemleri, ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mili Emlak Müdürlüğü’nün başvurusu ile Orman Bölge Müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınacak. 6831 Sayılı kanun kapsamındaki hükümlere göre oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak orman dışına çıkarma çalışmaları, bu alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle sonuçlanacak.

Editör: Aykut Yılmaz