Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), çevreye daha duyarlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak için harekete geçti. Bunun için, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve çevresel etkilerini ölçmeyi hedefledi. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylandı. Bölge, çevreye dost bir yaklaşım sergileyerek diğer firmalara örnek olmayı amaçlıyor. Bölge firmalarına bu hususta örnek teşkil etmek amacıyla hazırlanan Sera Gazı Emisyon Beyanı, uluslararası standartlar doğrultusunda, yaklaşık 2 ay süren denetim çalışmaları neticesinde onaylanıp belgelendirildi. Ayrıca AOSB, Paris İklim Anlaşması'nın amaçlarına ulaşma yolunda yapılan uluslararası çabalara katkıda bulunuyor.

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ'DE ÖRNEK SERA GAZI EMİSYONU ÇALIŞMASI 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, sera gazı emisyonlarını azaltarak çevreye ve topluma yönelik olumlu etkiler sağlıyor. Bu çerçevede, hava ve su kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor ve sağlık sorunlarının azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynakların daha verimli kullanılmasını gerektiriyor. Bu da işletmelerin daha sürdürülebilir ve maliyet-etkin iş modelleri geliştirmesine olanak tanıyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi, sera gazı emisyonlarını azaltarak rekabet gücünü artırıyor ve yenilikçi çözümleri teşvik ediyor. Son olarak, bu tür bir bölge toplumsal farkındalığı artırarak çevresel sorunlara karşı toplumun daha duyarlı hale gelmesini sağlıyor.

SERA GAZI EMİSYON RAPORUNA TSE TESCİLİ 

2022 yılında başlatılan Yeşil OSB uyum çalışmaları kapsamında TS EN SO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgelerini alan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Sera Gazı Emisyon Raporunun TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından tescillenmesi ile çevre hassasiyetini ve Türkiye’nin en çevreci OSB’si olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Sera gazı emisyonu ve  karbon ayak izi hesaplamaları kapsamında 5 kategoride hazırlanan rapor, sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve ekonomik unsurları için rasyonel anlamda ölçme, değerlendirme ve iyileştirme imkanı sağlayacak.

Osb Ali Bahar1

Antalya, Mersin ve Muğla’ya uyarı! Olağanüstü alarm verildi Antalya, Mersin ve Muğla’ya uyarı! Olağanüstü alarm verildi

YENİ NESİL OSB KAVRAMINI ÜSTLENDİLER 

Antalya OSB’nin ilklerin OSB’si olmaya devam ettiğini, örnek uygulamalar ile ‘Yeni Nesil OSB’ kavramının sınırlarını genişlettiğini ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Çevresel değerlere ve sürdürülebilirliğe özde değer veren ve tüm hizmet süreçlerine bu değeri önceliklendiren Bölge Müdürlüğümüz, üstlendiği misyonla birçok uluslararası hizmet standardında ilk belgelendirilen yapı olmuştur. Türk Standartları Enstitüsü'ne belgelendirme sürecinde sağlamış oldukları hizmet desteği için teşekkür ediyor, Sera Gazı Beyanımızın resmi olarak doğrulandığını bölge firmalarımız ve paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Aldığımız bu doğrulama belgesi, çevreye duyarlılığın ve inovasyonun öncüsü olarak ön planda olan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün çevresel taahhütlerini ve çabalarını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek ve dünyanın sürdürülebilir geleceği için  ‘Yeşil OSB’ uyum çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, uluslararası hizmet ve raporlama standartlarına uyum faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

PARİS BİLETİNİ ERKEN ALDI

Paris İklim Anlaşması, 12 Aralık 2015 tarihinde Paris'te kabul edilmiştir ve resmi olarak 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) altında yapılmıştır. Bu anlaşma, katılımcı ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel ısınmayı sınırlama taahhüdünde bulunmalarını amaçlamaktadır. Ancak, sonrasında anlaşmanın gerekliliklerine uyum sağlamak için katılımcı ülkeler sürekli olarak çalışmaktadır.  Antalya Organize Sanayi Bölgesi de bu küresel hedeflere uyum sağlamak ve yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çeşitli adımlar atmıştır. Örneğin, Bölge, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve çevreye duyarlı iş uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli projeler ve inisiyatifler geliştirmiştir. Bu çabalar, Paris İklim Anlaşması'nın amaçlarına ulaşma yolunda yapılan uluslararası çabalara katkıda bulunmaktadır. Böylece, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamakta ve küresel hedeflere uyum sağlamaktadır.

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ