Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla Antalya’nın geleceğine yatırım yapan ve bugüne kadar çok sayıda ödülle bu çalışmalarını taçlandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tamamlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile de bir başarıya imza attı. Karbon Nötr Antalya hedefinde ilerleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyanın önde gelen şehir iklimi raporlama platformu CDP raporlaması ile 939 şehir arasında puanını en çok yükselten şehir oldu ve Liderlik Seviyesinde A puanı aldı.

ÖRNEK UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine uyum ve azaltım kapsamında peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmeye devam ediyor.

LİDERLİK SEVİYESİNDE A PUANI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tamamladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile birlikte yapmış olduğu CDP raporlaması ile Liderlik Seviyesinde A puanı aldı. Karbon Nötr Antalya hedefinde ilerleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yolda gösterdiği performans ile geçen seneye göre puan artışı en yüksek şehir oldu. Liderlik seviyesinde aldığı puan yanında ayrıca adaptasyon eylemi kategorisinde de A puanı elde edildi. Antalya, A puanı liderlik seviyesinde, yetki alanı uyum ve azaltım konusunda en iyi uygulama standartlarını ortaya koyarak ve iddialı hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşma yolunda da ilerleme kaydetti.

CHP’li Muratpaşa Belediyesi’ne Fransızlardan milyonluk hibe CHP’li Muratpaşa Belediyesi’ne Fransızlardan milyonluk hibe

DÜNYA ŞEHİRLERİ PUANLANIYOR

CDP, iklim planlamasını iyileştirmelerine yardımcı olmak, en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek, performanslarını kıyaslamalarına olanak sağlamak ve iklim eylemlerini teşvik etmek için 2018'den bu yana şehirleri puanlıyor. Yapılan puanlama şehirlerin ormansızlaşmanın olmadığı ve su güvenli bir gelecek doğrultusunda faaliyet gösterme yolunda nerede olduklarını şeffaf bir şekilde gösteriyor. Dünyanın önde gelen şehir iklimi raporlama platformu olan CDP-ICLEI Track, şehirlerin eylemlerinin vatandaşları nasıl koruduğunu ve ekonomiye nasıl fayda sağladığını gösterebilmesi için sunulan verileri de analiz ediyor. CDP-ICLEI Track, riskleri, tehlikeleri, emisyonları, sektör verilerini (ulaşım, su ve atık gibi), finansmanı ve faydaları/fırsatları (gelişmiş şehir sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve sosyal eşitlik gibi) ölçmek ve izlemek için de fırsatlar sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi / Bülten