Antalya’da 1980 sonrası gerçekleşen turizm atılımı sonrası tarım sektöründe yaşanan o tarihi hatanın düzeltilmesi için çalışmalar başladı. 

ANTALYA’DA TARİHİ HATA

Antalya geçmişte zeytin üretiminde söz sahibi bir şehirken 1980 sonrasında turizmin aşırı gelişmesi ve tarımda başka ürünlerin ağırlık kazanmasıyla bu alanda gücünü kaybetti. Son 10 yıl dikkate alındığında zeytin üretiminde kademeli bir artış yaşansa da 44 yıllık tarihi hata tam anlamıyla giderilemedi. 

Zeytin Kuflenmesini Onle 5

O PROJE KAPSAMINDA KOLLAR SIVANDI

Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkisinin iyice hissedildiği ve sağlıklı gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüzde Proje Evi Kooperatifi zeytin üreticilerini sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamaları konusunda desteklemek üzere, “ANATOLiVAR” projesine başladı. Proje ekibi saha çalışmalarının ilk kısmında görüşmeler yapmak üzere Antalya’da.

Zeytin (1)

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJE

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Slow Food işbirliği içinde zeytin üretim havzalarını oluşturan Marmara, Kuzey Ege, Orta Ege, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülüyor. Projede Dünya’nın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’de zeytincilik sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine ilişkin sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

Zeytin Fide (9) (1)

ZEYTİN İÇİN İŞBİRLİĞİ

Proje çalışmaları kapsamında çeşitli analizler ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek, zeytin çeşitleri ve zeytin üreticilerini kapsayan güvenilir bir veritabanı ve bir rehber kitap hazırlanacak. Ayrıca ilgili üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının (STK), işletmelerin ve bireylerin farkındalık ve bilgisinin artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek; küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik, sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, pazara erişim ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için eğitimler, atölye çalışmaları, webinarlar, deneyim paylaşımları, teknik destek ve üreticiler, STKlar ve devlet kurumları arasında işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik ağ oluşturma çalışmaları yapılacak. 


 

Muhabir: VELİ AKOĞLU