Antalya'da CHP'li Cem Kotan'ın başkanlık koltuğunda oturduğu Konyaaltı Belediyesi hakkında AK Parti'den şok iddialar geldi. 

AK PARTİ KORKUTUCU ADIMLAR OLARAK NİTELENDİRDİ

“Belediye’de yaşanan sorunlar ve adaletsizlikler mağdur işçi ve emekçiler tarafından teşkilatımıza ulaştırılmaktadır. İşçi ve halk dostu olduğunu söyleyen Cem Kotan yaşanan mali sorunun sadece işçi ve çalışanların maaşlarını kesintiye uğratmakla çözmeyi düşünüyor olması ve bu sebeple adeta işçi kıyımına başlaması bunun çözümünü de mezhep ve din ayrıştırıcılığı şekilde yapmayı sürdürdüğü iddiaları korkunç boyutun detaylarını gözler önüne sermektedir” şeklinde konuşan AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, ilçe belediyesinde dil, ırk, mezhep ayrımcılığının başladığını iddia etti. 

"İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ALAMAYACAK DURUMDA"

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ancak bu işlemin Anayasanın 10. Maddesine uygun olarak, her çalışanın dil, ırk, renk, siyasi görüş, felsefi inanç, din ve mezhep benzeri sebeplerle ayırmadan, kamu vicdanında yer edinecek şeffaflıkta gerçekleşmesi beklenirken bu yaklaşımdan uzak tavırların sergilendiği iddiası belediye de daha şimdiden iş barışını bozmaya başlamıştır. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor Emekliliğine birkaç ay kalanların dahi harcanması gibi vatandaşın ve çalışanların birçoğunun tepkisini çeken ve işçinin işsizlik sigortası alamayacak durumda, ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak şekilde. Buna ilaveten personel maaşları ödenemez durumdayken aynı nitelikte birçok personel bulunmasına rağmen bir taraftan işçi alımı yapılmaya devam edildiği iddiaları da bu karmaşalığı körüklemektedir.” 

KADIN İŞÇİLER MAĞDUR

“Kadın Koruma Kanunu kapsamında, belediyenin bünyesinde çalışan ve koruma altında bulunan birkaç yıllık bir çalışan kadının, iki çocuğu ile ortada kaldığı şeklinde yaşananlar Cem Kotan’ın hak-hukuk-adalet denkleminde doğru sonuca ulaşamadığı gözlenmektedir” diye konuşan Bayar açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Yıllarca belediyenin her türlü faaliyetlerinde sahada ter akıtan ve en önemlisi de feslikan güreşlerinde gece gündüz emek harcayan ve emekliliğine birkaç ay kalan emektar çalışanlar, ahte vefadan uzak şekilde, mesai bitiminde telefon ile aranarak –“iş akdiniz fesh edildi çıkışınız yapıldı”  diyerek insafsızca ve vicdansızca uygulamada bulunulması iddiasının bir açıklaması olmalı İşten çıkışlarda Mayıs ayının ortalarına kadar işçinin kıdemine veya ihtiyaç duyulan mesleğe değil  “mezhebine göre işten çıkarma yapıldığı”  keza bu konulardaki şikayetler üzerine bu tarihten sonra yapılan mezhep ayrıcalığı nedeniyle alım ve çıkışların derlendiği Konyaaltı Belediyesi'nin hizmet değil siyasetin yer aldığı, düşüncelerin ve rozetlerin kapı dışında bırakılmadığı su yüzüne çıkmıştır."

"İŞÇİLER PLANLI OLARAK KANDIRILIYOR"

İşçilerin planlı olarak işten çıkartıldığını iddia eden Bayar, "1 yıldan fazla çalışması bulunan işçilere, daha önceki işçi fesihlerinde Toplu İş Sözleşmesine uygun olarak sendika temsilcilerinin imzaları ile Disiplin Kurulu kararı alındığı, fesih bildirimeleri tüm kurul üyeleri tarafından imzalanarak tebliğ edildiği ve işçinin itirazını hangi mercilere yapacağı açıkça bildirilmesine rağmen, bu işçilerimize İŞ AKDİ FESİH BİLDİRİMİ başlıklı A4 kağıdına, 21 Haziran 2024 tarihinde hak ettikleri ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplarına yatırılacağı yazılarak,  aynı zamanda ilgili  kişi  tarafından veya herhangi bir belediye personeli tarafından imzalanmamış kağıtları zorla tebliğ ettirilerek  çıkışlarının yapıldığı, işçilerin sigorta çıkış kodunu sorgulaması üzerine 22 “Diğer Nedenler” kodu üzerinden işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak şekilde çıkışları verilerek işçilerin adeta planlı olarak kandırıldığı vahim bir şekilde iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı.

CUMA NAMAZINA GİDENE TUTANAK

“Ayrıca Cuma namazına giden bazı işçilere bizzat Cem Kotan ın talimatıyla tutanak tutulduğuna dair ciddi şikayetler bulunmaktadır. Bu konuda genelge olmasına rağmen hangi güç ile insanların dini inançlarını yerine getirme özgürlükleri engellenmeye çalışılmaktadır? Cem Kotan buna acilen cevap vermelidir” şeklinde konuşan Bayar açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Daha önce bir gün geciken işçi maaşlarına tüm demokratik haklarını rahatlıkla kullanan Yetkili Sendika Belediye İş Sendikasının, Toplu İş Sözleşmesine aykırı olarak Disiplin Kurulu kararı olmaksızın yaptığı adaletsiz işçi kıyımlarına sesini çıkaramayacak kadar nasıl bir baskı altına alındığının da sorgulanması gerektiği açıktır. İşçilikten gelen bir başkanın sendikal hakların kullandırılmasında daha öncü ve istekli olması gerekirken bu sessizliğin hem sendika yetkilileri hem de belediye başkanı Cem Kotan tarafından kamuoyuna duyurulmalıdır. Yalnızca işçi alımlarında hakkaniyete dayalı olmadan çıkarımlar yapılmamış, belediyenin başarılı bürokratlarının da asker olması veya farklı mezhepte olması gibi sebeplerle mobing ile işten usulsüzce el çektirildikleri, bazı birim müdürlerine belediyeye gelmemesi, kendisine kurum bulmasını, belediyeye gelmesi halinde personel tarafından darp edileceği veya hayatına mal olacak derecede zarar görebileceği ve böyle bir durumda belediye başkanı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Bizzat bu personeli korumakla görevli Belediye Başkanı Cem Kotan tarafından Belediye başkan yardımcısına iletildiği iddia edilmektedir."

"İDDİALAR VAHİM"

Bayar sözlerine şöyle son verdi:

"İdare hukukuna aykırı davranışlar. İddia o kadar vahimdir ki, ihalelerden sorumlu destek müdürü ile insan kaynakları müdürünün hiçbir soruşturma olmamasına rağmen İşçi çıkarımlarını zalimce yürüten, istedikleri gibi kıyım yapmalarına engel olacağını düşündükleri asker kökenli müdür ile belediyenin ihale süreçlerini istedikleri gibi yürüteceklerine engel olacağını düşündükleri avukat, destek hizmetler müdürünü itibarsızlaştırarak ve mobing uygulayarak kurumdan ayırmak istedikleri şüphesinin oluşmasına ve bu şüphelerin giderilmesi için acilen yetkililerce cevaplandırılmasının gerekliliği doğmuştur.”

Muhabir: BÜLENT ÖNER