Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, son dönemde Mali Müşavirleri isyan etme noktasına getiren çalışma koşullarını ve iktidardan taleplerini meclis gündemine taşıdı. Ek olarak, 15 yıllık kıdemi olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi hakkında kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Geçtiğimiz hafta, Türkiye genelindeki tüm meslek odası temsilcilerinin, artan iş yükü baskısına karşı ses yükselttiğini belirten Erdem, iktidarın ise bu sesi duymamakta ısrar ettiğini söyledi.

“MALİ MÜŞAVİRLERE KÖLE MUAMELESİ YAPILIYOR”

Yeşil pasaport hakkı dahil birçok konuda mağduriyet yaşayan Mali Müşavirlerin sırtındaki yükün dayanılmaz bir boyuta ulaştığına, dünyada haftalık çalışma gününün dört güne indirilmesi tartışılırken, Mali Müşavirlerin adeta 7/24 çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Mustafa Erdem, mali müşavirlere adeta köle muamelesi yapıldığını söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLERİN TALEPLERİ 

1. Elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan veriler, etkin bir şekilde sınıflandırılmalı

 2. Aynı verileri içeren tekrarlı beyan ve bildirim yükleri hafifletilmeli

 3. Vergi beyan dönem ve süreleri, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmeli

 4. TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu benzeri tüm kamu kurumlarla veri paylaşılmalı

Mersin Tarsus'ta binlerce kişiye yeni ekmek kapısı Mersin Tarsus'ta binlerce kişiye yeni ekmek kapısı

 5. Beyan ve bildirimler sadeleştirilmeli, bilgi sistemleri alt yapıları modernize edilmeli.

6. Belirli kıdemin üzerindeki meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmeli

7. Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi Mali Müşavirlere de arabuluculuk hakkı verilmeli

8. Mali Müşavirlik ve denetim hizmetlerindeki KDV oranı indirilmeli

9. Bütün beyannamelerin Mali Müşavirler tarafından imzalanması zorunlu tutulmalı

10. Stajyerlerin istihdamına destek sağlanmalı, sigorta prim yükü azaltılmalı

11. Meslek mensupları KOSGEB destek programlarından ve kredilerinden yararlanabilmeli”

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN YEŞİL PASAPORT İÇİN YASA TEKLİFİ

CHP'li Erdem, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılması için yasa teklifi verdi. Teklifte, 15 yıllık kıdemi olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi istendi. Üstlendikleri görev nedeniyle yabancı şirket ve sermaye grupları ile çalışan ve alanlarında uluslararası konferans, sempozyum ve toplantılara davet edilen serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin vize alma konusunda büyük mağduriyetler yaşadığını kaydeden Erdem, bu konuda kolaylık sağlanması gerektiğine işaret etti.

"MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ KAMU HİZMETİDİR"

CHP'li Erdem, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin yerine getirdikleri görev ve sorumlulukların öneminin altını çizerek, “5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinin metninde hak sahibi olarak sayılanların arasında, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bulunmaması büyük bir adaletsizliğe sebebiyet vermektedir. Zira; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 11’inci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin, genel gerekçesinde ise serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu açıkça belirtilmektedir. Aynı Kanunun “Görevle İlgili Suçlar” başlıklı 47’nci maddesi; “Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.” hükmünü amirdir. Dolayısıyla bu maddede de belirtildiği üzere; serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlı meslek mensuplarının yaptıkları işin kamusal faaliyet alanında olması nedeniyle, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sıfatıyla yargılanmaları söz konusudur” açıklamasında bulundu.

İKTİDARA YÜKLENDİ

Hususi hizmet pasaportu verilmesi konusunda, çeşitli tarihlerde CHP’li milletvekillerinin girişimlerinin olduğunu aktaran CHP'li Erdem, iktidara yüklendi. Erdem, "Tüm girişimlerimize rağmen iktidar cenahında ise ses seda yok. Bu nedenle, konuyu bir kez daha gündeme getirmenin bu özverili meslek mensuplarının en doğal hakkı olduğunu düşünmekteyim. Mali müşavirlere de, örneğin avukatlar gibi belirli şartları sağladıktan sonra yeşil pasaport hakkı verilmelidir" diye konuştu. 

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ