CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, eğitim sisteminin AK Parti iktidarı dönemindeki durumunu değerlendirdi. Erdem, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında uygulanacak olan yeni müfredatın, bilimsellikten uzak ve gerici olduğunu vurgulayarak, eğitim sisteminin her geçen gün daha da geriye gittiğini ifade etti. Ayrıca, öğretmenlerin yaşadığı maaş sorunu ve öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması konularına da dikkat çekti.

EĞİTİM GERİCİLİĞE TESLİM EDİLMEK İSTENİYOR

İktidarın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını verdikleri, bilimsellikten uzak ve gerici bir eğitim modelinin gelecek yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacağını belirten Mustafa Erdem, “Bu modelin adı bile bir siyasi partinin sloganını, içeriği ise yine aynı siyasi partinin ideolojisini barındırıyor” dedi “Türkiye Yüzyılı, AKP’nin yeni rejim inşasının deklarasyonudur” diyen Erdem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında hazırlanan müfredatla iktidarın istediği profile uygun, islami referanslar üzerinden öğrenci yetiştirmenin  amaçlandığının altını çizdi. Erdem, bu müfredatla değerler eğitiminin tüm derslere yaygınlaştırıldığı ve  değerleri "fıtrat, edep, iffet, mahremiyet, sabır, fazilet, hadis, cedel, hikmet" ve benzeri kavramlarla tüm derslerin islami bir içerikle şekillendirildiği bir müfredat hedeflendiğini söyledi. Müfredat değişikliğinin amacının Cumhuriyet ve laik eğitimle hesaplaşmak olduğunu ve eğitimin gericiliğe teslim edilmek istendiğini  vurgulayan Erdem, tüm toplumun buna karşı elele mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepkiler büyüyor! 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepkiler büyüyor!

EĞİTİM, BİR SORUNLAR YUMAĞI!

Eğitim sisteminin AK Parti iktidarı döneminde tam bir sorunlar yumağı haline geldiğini söyleyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Yaklaşık 9 Bakan değiştirdiler ama liyakatsiz bakan ve yöneticileri sayesinde eğitim sistemi her gün geriye gitti” dedi. Erdem sözlerine şöyle devam etti;

"Her gelen bakan, eğitim sistemini değiştirdi. Sınav sistemleri defalarca değişti, vatandaşlar artık hangi sistemin yürürlükte olduğunu bilemez hale geldi. Eğitime Merkezi Yönetim bütçesinden ayrılan pay %13,38’lerden, 2024 yılında %9,15 noktasına düştü. Bugün okullarda  güvenlik, temizlik, materyal vb. bir çok konuda büyük sorunlar var. Köy okulları ve yatılı okullar neredeyse yok edilirken, imam-hatip ortaokul ve liseleri, özel okullar ve açık öğretim her geçen gün arttı. Çocuklarımız uluslararası testlerde AKP iktidarı öncesine göre okuma, matematik ve fen becerilerinde daha başarısız hale geldi. Sonuç olarak, 22 yıllık iktidarın sonunda eğitim niteliksizleşti, piyasalaştırıldı, dinselleştirildi."

BAKSİFED 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne böyle ses yükseltti BAKSİFED 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne böyle ses yükseltti

ÖĞRETMENLER AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİ

Binlerce öğretmenin atama beklediğini söyleyen Erdem, “Mevcut öğretmenler de yoksulluk sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor” dedi. Özel okul öğretmenlerinin sorunlarını da yakından takip ettiğini belirten Erdem, “Düşünebiliyor musunuz, bu ülkede öğretmen asgari ücretin altında maaşla çalıştırılıyor ve Milli Eğitim Bakanı bizi ilgilendirmez diyor” dedi. Öğretmenlerin uzman, baş vs diye sınıflandırıldığını ve öğretmenliğin iktidar eliyle itibarsızlaştırıldığını vurgulayan Erdem, buna izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. İktidarın, mülakat sistemi ve yeni getirdikleri öğretmen akademisi ile öğretmenleri de kendi ideolojilerine yakın kişilerden seçmeye çalıştığını vurgulayan Erdem, bunun eğitimi geri dönülmez bir noktaya getireceğini belirtti.

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ