DEMRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN EsasNo: 2016/139Davalı Adil ve Necah kızı 01/01/1968 doğumlu (Yabancı kimlik no:99793745250) GHASOUN NASER'in24/02/2021 tarihli istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına,
Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde harç ve masrafları yatırılmak suretiyle mahkememize yada başka yer mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek istinaf dilekçesi ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02020964