Demre ve Kaş ilçeleri sınırları içerisinde toplam 74 kilometrelik yol projesi için hazırlanan proje tanıtım dosyasında, güzergâh boyunca 26,75 hektarlık orman arazisinden geçileceği belirtildi. Her bir hektarda 2470 adet ağaç bulunduğu belirtilen raporda, kesilecek toplam ağaç sayısının 66.073 adet olduğu bilgisine yer veriliyor.

Myra, Sura ve Hoyran antik kentlerinin yanı sıra çok sayıda doğal ve arkeolojik sit alanından geçen 2.1 milyar TL’lik yol projesinin neden olacağı ağaç katliamı ürkütücü boyutta. Yol için 3210 dekarlık orman arazisinde vasıf değişikliğine gidilerek karayollarına tahsisi yapılacak. Kaş-Kalkan arasındaki otoyol projesine karşı açılan davaların avukatı Av. Tuncay Koç, yol projesinin ihtiyaçtan çok Müteahhitlere servet aktarma projesi olduğu görüşünü savundu.

Antalya’nın batı ilçelerinde yapılması planlanan yeni bölünmüş yol projesiyle ilgili yürütülen ÇED sürecinde 4 Ocak 2024 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yapılacak toplantının ardından ÇED sürecinde nihai karar aşamasına gelinecek.

FİNİKE’NİN PORTAKAL BAHÇELERİ ŞİMDİLİK KURTULDU

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Finike­-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi” için daha önce 2019 yılında başlatılan ÇED süreci, yöre halkının tepkilerinin ardından Haziran 2020’de sonlandırılmıştı. Otoyol projesinin başlangıç kesimi olan Finike’deki portakal bahçelerinin yok edilecek olmasına tepki gösteren ilçe halkı 25 bin civarında imza toplayarak ilgili kurumlara iletti. Bunun üzerine projeden Finike kesimi geçici olarak çıkarıldı.

MAHKEMENİN İPTAL ETTİĞİ KAŞ-KALKAN YOLU YENİ PROJEYE EKLENDİ

Finike kısmı çıkarılan yol projesine, Kaş-Kalkan arasında yapılmak istenen ancak korunan alanları tahrip edeceği için açılan dava sonucu iptal edilen 28 kilometrelik kesim eklendi. Böylece Demre’nin Beymelek Mahallesinden başlayıp, Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi’nde sona erecek olan 74 kilometrelik yeni proje için Mayıs 2021’de yeni bir ÇED süreci başlatıldı.

Aydın’daki Tabakhane Deresi çöplüğe döndü Aydın’daki Tabakhane Deresi çöplüğe döndü

ÇED TOPLANTILARINDA İKİ İLÇE HALKI DA KARŞI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Demre ve Kaş ilçelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılan halkın katılımı toplantılarında her iki ilçede de yerel halk büyük bir yıkıma neden olması beklenen yol projesine karşı görüş bildirdi. Demre Belediyesi’nin de yazılı olarak proje güzergâhının yanlış olduğunu belirterek mevcut yolun sorunlu bölümlerinin iyileştirilmesinden yana görüş bildirmesi dikkati çekti.

YENİ PROJE İÇİN 4 OCAK 2024’DE KOMİSYON TOPLANTISI VAR

Ancak bölgeden gelen tepkilere karşın yeni yol ısrarından geri adım atılmadı. Projeyle ilgili ÇED sürecinde 4 Ocak 2024 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacağı belirtilirken, güncellenen yol güzergâhı boyunca çok sayıda antik kent, tarım arazisi ve orman alanı zarar görecek.

SÜRÜŞ KEYFİNİ YÜKSELTMEK İÇİN 66 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Yolla ilgili Proje Tanıtım Dosyasında (ÇED raporu) yer verilen bilgilere göre Demre ve Kaş ilçeleri sınırlarında toplam 66 bin 73 adet ağacın kesileceği belirtiliyor. Her bir hektarda 2470 adet ağaç bulunduğu belirtilen raporda, 26,75 hektarlık (267 bin 500 m2) yol güzergâhı boyunca kesilecek toplam ağaç sayısının 66.073 adet olduğu bilgisine yer veriliyor.

KESİM YAPILACAK BÖLGENİN 16 HEKTARLIK KISMI KIZILÇAM ORMANI

Proje güzergâhının 50 m tampon içerisindeki orman alanının 321,15 hektarlık kısmında vasıf değişikliğine gidilerek karayoluna tahsisi yapılacağı belirtilen raporda, söz konusu alanın 7,77 hektarlık kısmı geniş yapraklı orman alanlarından, 16,50 hektarlık kısmı iğne yapraklı orman alanlarından, 2,48 hektarlık kısmı ise karışık orman alanlarından oluşuyor. Otoyol güzergâhı boyunca etkilenecek orman alanlarının toplam 26,75 hektar olduğu kaydedilen raporda, her bir hektarda 2470 adet ağaç bulunduğu belirtilerek “Yaklaşık olarak güzergâhta bulunan orman alanlarında kesilecek ağaç sayısı 66.073 adettir. Söz konusu karayolu projesi kapsamında ormanlık alanlarla ilgili olarak faaliyete başlanılmadan önce gerekli izinler alınacak olup, proje için güzergâh öncesi 1/1000 ölçekli ‘Ağaç Rölöve Planı’ hazırlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

MAKİ TÜRLERİ KESİLECEK AĞAÇLAR LİSTESİNDE YOK

Kaş ve Finike Orman İşletme Müdürlükleri tarafından ÇED inceleme ve değerlendirme formları hazırlandığı kaydedilen raporda, otoyol projesinin etkileyeceği orman arazilerindeki ağaç türlerinin kızılçam, meşe, pırnal meşesi ve sandal olarak belirlendiği bilgisine yer verildi. Proje güzergâhında bulunan ve genel olarak maki olarak tanımlanan çok sayıda ağaç ve ağaççık türünün de kesilecek olmasına ÇED raporunda değinilmemesi dikkat çekiyor.

KAŞ-KALKAN BÖLÜMÜ İÇİN İKİ AYRI DAVADA İPTAL KARARI ÇIKMIŞTI

Yeni ÇED raporunda Finike-Demre-Kaş bölünmüş yol projesiyle birleştirilen Kaş-Kalkan arasındaki 28 kilometrelik yol için daha önce iki ayrı dava açılmıştı. Kaputaş bölgesindeki doğal sit alanından geçen yol için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilen uygun görüşün iptali için açılan davada yargı Mart 2018’de iptal kararı vermişti. Aynı şekilde projeyle ilgili verilen ÇED Gerekli Değildir Kararı da Temmuz 2019’da mahkeme tarafından iptal edilmişti.

AV. TUNCAY KOÇ: ‘MÜTEAHHİTLERE SERVET AKTARMA PROJESİ’

Kaş-Kalkan otoyolu projesine karşı açılan davaların avukatı Tuncay Koç, söz konusu güzergahın Finike-Kaş arasındaki güzergahla birleştirilmesini bir rant girişimi olarak değerlendirdi. Finike-Kaş arasındaki yeni otoyol projesinin gerçek bir ihtiyacı karşılamaktan çok sadece yol Müteahhitlerine servet aktarma projesi olduğunu savunan Avukat Tuncay Koç, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Dört yıl önce bu projenin Kaş ayağını iptal ettirmiştik. Orada da viyadüklere, tünellere gerek olmadığı, bu güzel tabiatın parçalanmaması gerektiği bilirkişi raporlarıyla sabitti. Daha da önemlisi, o dava için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği yol iznini de dava etmiş ve iptal ettirmiştik. Üst mahkemenin bozmasıyla dosya tekrar alt mahkemeye geldi, keşif ve bilirkişi raporundan sonra tekrar iptal edildi. Ama üst mahkeme bu sefer de Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ÇED içerisindeki kararın bir kesin işlem değil, ön işlem olduğu, icra edilemez nitelikte olduğu gerekçesiyle davamızı ikiye karşı bir oyla reddetmişti. Eğer o karar onansaydı, Kaputaş sit alanından yol geçemeyecekti. Proje tamamen kapanmış olacaktı. Dolayısıyla şimdi bu rant projesi ile yeniden karşı karşıyayız. Maliyetinin 2 milyar TL’den çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Finike Kaş arasında doğal tabiatın, ormanların ve arkeolojik sit alanlarının ölmesi kararı olacaktır. Buna karşı Finike, Demre ve Kaş halkı mücadelesini verecektir.”