Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş başkanı Şükran İçöz Dünya Ebeler Günü’nü kutladı. İçöz, meslek örgütleri, sendikalar ve alandaki bağımsız akademisyenlere danışılarak ebelerin özlük haklarını, görev ve yetkilerini günümüz koşullarına uygun düzenleyecek bir Ebelik Yasası çıkarılması talebini yineledi ve ebelerin taleplerini sıraladı.

"EBELERİN MESLEKSEL SORUNLARI ÇÖZÜMSÜZ BIRAKILIYOR"

Ebelerin sağlık insan gücünün vazgeçilmez üyeleri olmasına rağmen mesleksel işlevler ve çalışma koşullar açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, güvencesiz istihdam politikaları, zorlu çalışma koşulları ve özlük haklarının yetersizliğinden kaynaklı mesleksel ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının çözümsüz hale getirildiğini ifade etti. İçöz, “Sağlık politikacıları, yöneticileri tarafından çözümsüz bırakılan sorunlarımız, her ebeler haftasında ve ebeler gününde konuşulur, mesleğimizin kutsallığı ve değeri için methiyeler dizilir, kutlamalar yapıldıktan sonra 6 Mayısta sorunlarımızla baş başa bırakılırız. Evet biz de biliyoruz emeğimizin ne kadar kıymetli olduğunu. Zaten kimse bizden daha iyi bilemez" dedi. 

"EBELER OLARAK KATMERLEŞEN SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Emeğimizin kıymetine rolümüzün önemine rağmen Dünya genelinde ve ülkemizde ebe istihdamı yetersizdir" diyen İçöz, şu bigileri verdi:

 "194 ülke sağlık verilerinden oluşan 2021 yılı Dünya Ebelik Durum Raporu’na göre, dünyanın cinsel sağlık ve üreme sağlığı, anne, yeni doğan ve ergen sağlığı hizmetlerini sunmak için 1,1 milyon daha sağlık çalışanına ihtiyaç duymaktadır ve bu eksikliğin %80'ini ebeler oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2022’ye göre ülkemizde halen 59.632 ebe görev yapmaktadır. 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ülkemizde 356 iken, OECD ülkelerinde bu değer 1.002’dir. İşte tam da bu nedenlerle biz ebeler olarak 5 Mayıs ve sonrasında katmerleşen sorunlarımızın kat kat açılarak çözülmesini ve emeğimizin hakkının, hak ettiği değerin teslim edilmesini istiyoruz. Bizler Aile Hekimliği (AH) modelinin uygulanmaya başlamasıyla yok olan, ebelerin sosyalleştirme dönemindeki koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alan vazgeçilmez konumunun tekrar inşa edilmesini istiyoruz."

"EBELİK MESLEĞİNİN İTİBARINI ARTTIRACAK POLİTİKALAR UYGULANMALI"

Hemşireler, sağlık memurları ve acil tıp teknisyenleri ile bir potada eritilip, Aile Sağlığı Çalışanı olmak istediklerini ifade eden İçöz, bu modelle toplumla koparılan bağlarını, rutin işlemlere sıkıştırılan meslek kimliklerini geri almak ve meslek itibarını arttıracak politikalar uygulanmasını istediklerinin altını çizdi. İçöz,  "Ebelik bölümünü severek seçen bizler, nitelikli bir eğitimin mesleki saygınlık açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeterli sayıda akademisyenin olduğu, yeterli sayıda akademisyenin ise ebe olmasını, üniversitelerimizin mesleki eğitim verecek alt yapıya sahip olmasını, uygulama alanlarının yeterli olmasını ve öğrenci kontenjanlarını sağlık insan gücü planlamalarına göre belirlenmesini istiyoruz" dedi.

1000040205

Korona virüs bitti o başladı! Pandemi kabusu tekrar geri geldi Korona virüs bitti o başladı! Pandemi kabusu tekrar geri geldi

"EBELER, HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GÖLGESİNDE BIRAKILDI"

"Çoğumuz görev tanımlarımızın, yetki ve sorumluklarımızın belirli olmadığını, yeterli ücret alamadığımızı, meslek özerkliğimizin ve iş güvencemizin olmadığını düşünmekte ve gelecekten kaygı duymaktayız" ifadelerini kullanan İçöz,  "Hemşire insan gücü yetersizliğini gidermek için sağlık politikacılarının günü kurtarma araçları meslek kimliklerini, itibarlarını değersizleştirirken, halkın yani aynı zamanda bizlerin nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını da ihlal ederken biz Ebeler hemşirelik mesleğinin gölgesinde bırakıldık. Hatta sağlık istatistiklerinde bile ülkemizde ne kadar ebe çalıştığını bile göremeyiz. Hemşire ve ebe sayısı diye geçen istatistiklerde de potada eritilme hali devam eder. Oysa biz hiçbir mesleğin gölgesinde bırakılmadan yetki belgeleri ile mesleklerimizden vazgeçmek istemiyoruz" dedi.

EBELER YETERSİZ İSTİHDAM SONUCU AŞIRI İŞ YÜKÜ İLE KARŞI KARŞIYA

Ebeler, çalıştıkları kurumlarda iş güvenliği ile ilgi sorunlar yaşadığını dile getiren İçöz, "Kesici delici alet yaralanmaları, doğum sırasında vücut sıvıları ile temas sonucunda biyolojik risklerle, yetersiz sayıda istihdam sonucu aşırı iş yükü ve iş yükünün yol açtığı iş stresi yaşıyoruz. Yöneticilerin baskıcı tutumları, angarya iş dayatmaları, meslek özerkliğinin yok sayılması biz ebeleri her geçen gün mesleklerimizden soğutuyor. Performans ve sayı baskısı nedeniyle aile hekimliklerinde de hastanelerde de mesleğimizi icra edemez hale getirildik"

"EBELİK YASASININ ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Ebelik yasasının olmaması ebelerin mevzuat ve özlük haklarını olumsuz olarak etkilediğini ifade eden İçöz,  "Bu durum görev, yetki ve sorumluluklarımızın belirsizleşmesine, eğitim aldığımız alan dışında çalışmanın yaygınlaşmasına ve mesleğimizi uygulayamaz hale gelmememize neden olmaktadır. Biz ebelik yasası çıksın diye her platformda talepte bulundukça Ebelik yasası yerine 1 Mart 2024 tarihinde Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. Maddesinde; bizlerin meslek örgütlerine danışılmadan yeni sorunlara yol açabilecek bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Biz meslek örgütlerimiz, sendikalarımız ve alandaki bağımsız akademisyenlere danışılarak özlük haklarımızı, görev ve yetkilerimiz günümüz koşullarına uygun düzenleyecek bir Ebelik yasası isteğimizde ısrar ediyoruz. Meslek değerini ve meslek sorunları en iyi bilenler olarak sorunlarımız giderilinceye kadar SES çıkarmaya devam edeceğiz" dedi. 

"5 Mayıslarda çıkardığımız bu güçlü SES, 6 Mayıs sonrasında da hiç kesilmeden devam edecek" diyerek ebelerin taleplerini sıralayan İçöz, şunları söyledi:

  • İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak tek kalemde ücret,

  • Güvenceli istihdam

  • Ebelik Yasası

  • Meslek özerkliği ve mesleki statümüzün yükseltilmesi,

  • Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması

  • Halk sağlığındaki rolümüz ve toplumla olan bağımızı

  • Nitelikli eğitim ve nitelikli sağlık hizmeti

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ