Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 yılı Ocak, Şubat ve Haziran aylarında adli ve idari yargıda toplam 5 bin atamayı kapsayan 3 ayrı kararnameyi Resmi Gazete'de yayımladı. Bu atamalarla birlikte, Yargıtay'a atanan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça'nın yerine Ankara Batı Başsavcısı Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

HSK'nın Ocak ayındaki ilk atama kararnamesiyle 4 hakim ve savcı Yargıtay'a atanırken, 2 ayrı kararname ile 4 bin 446 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İdari yargıda ise toplam 290 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Kurulun 15-16 Temmuz tarihlerinde de adli ve idari yargıdaki hakimlerin yetkilerinin belirleneceği müstemir yetki kararnamesini yayınlaması bekleniyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2024 Tarihli ve 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12712, 12713, 12716, 12717, 12718, 12719 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ