Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2020/22869 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/22869 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
400.000,00 1 Taşıt 34VG8796 Plakalı , 2006 Model , FIAT Marka , ALBEA 1.4 FİRE DYNAMIC Tipli , 350A10002968534 Motor No

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:58

21/05/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02042937