İLAN
T.C. ALANYA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3 Esas
DAHİLİ DAVALI: HÜSEYİN SAY
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 23/10/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02049254