Kamu mühendisleri, pandemiden önce olduğu gibi kendi statülerine denk meslekler olan doktor, hâkim ve savcılar ile denk maaşlar almayı talep ediyor.

2016’ya kadar birbirine yakın olan kamu çalışanı doktor, hâkim, savcı ve mühendis maaşları pandemiyle farklılaşmış; diğer üç meslek mensubunun maaşları artırılırken, mühendis maaşları yerinde saymıştı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM'ye verdiği kanun teklifi ile kamu mühendislerinin özlük hakları ve maaş taleplerini gündeme taşıdı.

Mesut Kocagöz'ün listesi belli oldu! İşte CHP Kepez Belediye Meclis üyeleri aday listesi... Mesut Kocagöz'ün listesi belli oldu! İşte CHP Kepez Belediye Meclis üyeleri aday listesi...

MÜHENDİSLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapılan çağrılara duyarsız kalmayarak kanun teklifi hazırladı. Milletvekili Özdemir, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında;

“Kamu’da çalışan mühendislerimizin yaşadıkları hak kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla, maaş ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Milliyetçi Hareket Partisi olarak konunun takipçisi olacağımıza dair mühendislerimize verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik. İnşallah kanunlaşarak yürürlüğe girmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kaydetti.

MÜHENDİSLER İTİBAR VE STATÜ KAYBI YAŞAMIŞTIR

Milletvekili Özdemir’in verdiği kanun teklifinin ‘Genel Gerekçe’ bölümünde şu ifadelere yer verildi: 

“Mühendis ve mimarlar, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olduktan sonra KPSS sınavı puanlarına göre kurumların yaptığı mülakatlar veya özel yarışma sınavlarında başarılı olarak Kamu Kurumlarına atanmaktadır. Gerek üniversite sınavı gerekse de KPSS sıralamalarında yüksek puan almak suretiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanan nitelikli meslek gruplarıdır.

Mühendisler kamuda genel olarak 657 sayılı DMK’nun 4/a maddesine göre kadrolu veya 4/b maddesine göre sözleşmeli ve 399 Sayılı KHK uyarında sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Bunların dışında sayısal anlamda çok fazla olmamakla beraber farklı ad ve statüte çalışanlar da bulunmaktadır.

Ağırlıklı olarak yatırımcı kuruluşlarda ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde görev yapan mühendisler çalıştıkları kurumlarda; sorumluluk alan, karar alma mekanizmasında ve yönetiminde aktif rol alan, üreten, denetleyen, düzenleyen ve kanunlar gereği denetlenen, faaliyetlerinin raporlarını yetkili kurumlara veren kamu çalışanlarıdır. Yol, köprü, baraj, inşa ve imar yapıları, TOKİ konutları, enerji tesisleri, fabrikalar, maden üretimi ve savunma sanayii gibi ekonomik açıdan son derece önemli ve stratejik alanlarda; ülkemizin Gayri Safi Milli hasılasının artırılmasına katkı yapmakta, devletin büyük yatırımlar gerçekleştirilmesinde ve denetlenmesinde çalışmaktadırlar.

Ancak yaptıkları işlerin ekonomik değerine ve stratejik önemine rağmen aldıkları ücretler, yıllar itibariyle sürekli düşmüş, itibar ve statü kaybı yaşanmıştır. Günümüzde mühendisler, kurumlarda çalıştıkları ve yaptıklarından sorumlu oldukları personelin aldıkları ücretten hem çalışırken hem de emeklilikte daha az maaş almaktadırlar.

Kamuda görev yapan diğer nitelikli meslek grupları farklı zamanlarda aldıkları iyileştirmelerde, ek artışlarla ücretlerini ve emeklilik haklarını sürekli artırırken mühendislerin aldıkları ücretler geriye gitmiştir. Bu nitelikli meslek grupları dikkate alındığında makas çok fazla açılmış, mühendislerin iş motivasyonu bozulmuş, yükseköğrenimde mühendisliğin tercih edilme oranları azalmıştır. Ücretleri ve emeklilik hakları daha iyi olduğundan dolayı 4857 sayılı kanuna tabi çalışan işçi mühendisler memurluğa geçmeyi tercih etmemektedir.

Bu kapsamda kamuda çalışan mühendislerimizin maaşlarında iyileştirmelerin yapılması acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR'E MÜHENDİSLERDEN TEŞEKKÜR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme içeren kanun teklifi, sosyal medya hesaplarında da geniş yankı buldu. Başta Kamu Mühendisleri Platformu olmak üzere, meslek erbabı birçok isim, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’e teşekkürlerini sundu.

MÜHENDİSLER DENGİ OLAN MESLEKLERLE AYNI MAAŞI ALMALI

Kamu Mühendisleri Platformu öncülüğünde, kamuda çalışan mühendislerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri yaz aylarında bütün illerden katılım sağlanarak Ankara’da dile getirilerek, Türkiye gündemine girmesi sağlanmıştı.

Kamu Mühendisleri Platformu, kamuda görev yapan mühendislerle diğer mesleklerin maaş karşılaştırma tablosunu yayımlayarak konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kamuda görev yapan mühendislerle dengi mesleklerin maaşlarının zaman içerisinde nasıl değiştiği ve mühendis maaşlarının nasıl eridiği tabloda görülmektedir. Mühendisler diğer mesleklerin çok aldığını değil, mühendislerin az maaş aldığını beyan etmektedir. Mühendisler kamuda fedakârca çalışmasına rağmen dengi mesleklerin neredeyse yarısı kadar maaş alabilmektedir. Kamu barışının sağlanması adına mühendislerin dengi olan mesleklerle aynı maaş ve özlük haklarına sahip olması elzemdir. Mühendisler kamunun gören gözleri, duyan kulakları, dokunan elleri, koklayan burunları ve tadan dilleridir. Mühendisler olmadan kamu yönetimi hayal dahi edilemez. İş bu sebeple kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının ivedi olarak düzenlenmesi elzemdir. Fazlasını değil sadece hakkımız olanı talep ediyoruz. Devlet büyüklerimizin bu konuda yasal düzenleme yapmasını talep ediyoruz.”