Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor. 2023 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için son tarih ise 1 Nisan. Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler, 'gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade ediliyor ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutuluyor. 

BELİRLENEN LİMİTLER

Mesken kira geliri elde edenlerin, elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirleri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekecek.

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ-GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde seçilebilecek gider yöntemleri de bu noktada ayrı bir önem kazanıyor. Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor. Bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemiyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunluluk arz ediyor. Aynı zamanda söz konusu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor. Örneğin sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, gerçek gider yöntemini seçmeleri durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebiliyor.

BEYANNAME VERİLMEMESİ HALİNCE CEZA ÖDENECEK

2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 1 Nisan tarihine kadar verilebilecek. Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilebilecek. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılacak. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yapılabilecek. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 

Çiğ süte zam geliyor! Çiğ süte zam geliyor!

Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor.
 

Muhabir: DUYGU TEKİN