Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Türkiye'de konut tipi binalarda yangın güvenliği için 2007, 2009 ve 2021 yıllarında revize edilmiş olan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' olduğunu hatırlatarak, bu yönetmelikte belirtilen tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Konut tipi binalarda yangın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı ve ilgili güvenlik sistemlerinin bina ömrü boyunca çalışır vaziyette hazır olup olmadığının kontrolü için bir denetim mevzuatı oluşturulmalıdır" dedi. 

YENİ BİNALAR VE ESKİ BİNALAR: İKİ FARKLI YANGIN TEHLİKESİ

Başkan Atmaca, yeni ve eski binaların farklı yangın güvenliği sorunlarına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yeni binalar için yönetmelikler genellikle belediyeler tarafından kontrol edilse de, binaların ömrü boyunca bu sistemlerin işlevselliğinin sürdüğüne dair bir denetim mekanizması olmadığına vurgu yapıyor.

Atmaca, “Eski binaların elektrik tesisatı bu yeni yükleri karşılamakta zorlanmakta ve bu binalarda elektriğe aşırı yüklenme durumunda yangın kaçınılmaz olmaktadır." dedi. 

YANGINDAN KORUNMA: DETAYLAR HAYAT KURTARIR

Prof. Dr. Atmaca, yangından korunma konusunda alınması gereken detaylı tedbirlerle ilgili de önemli bilgiler veriyor. Özellikle yüksek binalarda yangın merdivenlerinin basınçlandırılmasının hayat kurtarıcı olabileceğini söylüyor.

Atmaca konuyla ilgili, “Yangın merdiveni bulunmayan eski tip yüksek binalarda istenmeyen bir yangın durumunda kaçış yolu olarak kullanılan normal merdivenlerin dumanla dolmaması için bir fanla yapılacak basınçlandırma hayat kurtarıcı olabilir." ifadelerine yer verdi. 

YANGIN MERDİVENLERİ HAYAT KURTARMAK İÇİN BOŞ KALMALI

Başkan Atmaca, yangın merdivenlerinin depo gibi kullanılmasının büyük bir risk oluşturduğunu ifade ediyor. Yıllık denetimlerle bu tür problemlerin kolayca önlenebileceğini belirtiyor.

Atmaca, “Her türlü önlemin alındığı bir binada atıl eşya, dolap veya araç gereçlerle işgal edilmiş bir yangın merdiveni kaçışı engelleyeceği için afet anında istenmeyen ölümlü sonuçlara sebebiyet verebilir." dedi.

Yangın güvenliği konusunda bir an önce harekete geçilmesi ve sistematik denetimlerin yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Atmaca, binalarda meydana gelebilecek maddi ve manevi kayıpların minimize edileceği bir sistemin oluşturulabileceğine inanıyor. Makina Mühendisleri Odası, bu konuda ilgili tüm kurumları ve bireyleri daha duyarlı olmaya ve mevcut yönetmeliklere uygun hareket etmeye davet ediyor.