Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi’nde MUÇEV tarafından kapasite artırımına gidilen yat limanı projesinin yapı ruhsatı Marmaris Belediyesi’nce iptal edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yöre halkının açtığı davanın ardından Mahkeme projeyle ilgili iptal kararı vermişti. Danıştay’ın da onadığı kararın ardından Marmaris Belediyesi’nin önceki dönemde verilen yapı ruhsatını iptal etmesi dikkatleri bölgeye çevirdi. Yöre halkı yapılan tahribatın giderilmesi ve beton ayaklarla antik limanda inşa edilen MUÇEV iskelesinin sökülmesini bekliyor. Proje sahası, antik bir liman olan koyda yer alıyordu.

YAZLIK SARAY KOYU KAPATTI, YATLAR İÇİN İSKELE ARAYIŞI BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyunda inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının bulunduğu bölgeye yatların girişine kısıtlama getirilince, koya yakın bölgede bulunan Karacasöğüt iskelesine talep de arttı. Ancak 60 yat bağlama kapasitesine sahip olan bu iskele de taleplere yetersiz kalınca işletmeci kuruluş olan MUÇEV kapasite artışı yapmak için proje hazırladı. MUÇEV dışında özel bir şirketin işlettiği iskele için de kapasite artışına gidildi.

PROJE SAHASI ANTİK LİMANDA ARKEOLOJİK KALINTILAR BULUNDU

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan koy, antik bir limanı da kapsıyordu. Koyda sualtı arkeolojisi açısından önemli kalıntıların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yerel halk ve sivil toplum örgütleri kapasite artışı projesinin geri çekilmesini talep etti. Proje için verilen ÇED Gerekli Değildir kararına karşı ise dava açıldı. Muğla İdare Mahkemesi proje için iptal kararı verdi. Danıştay da Mahkemenin kararını onadı.

‘ÇOK ÖZEL KORUNMASI GEREKEN ALANDA YAPILAŞMA BÜYÜK RİSK’

Bu gelişmelerin ardından Marmaris Belediyesi de MUÇEV Karacasöğüt Limanı için önceki dönemde verilen yapı ruhsatını iptal etti. Ruhsat iptalini değerlendiren davacılardan Esra Ünlü, şunları dile getirdi:

“Bu kararlar çevremizin ve değerlerimizin korunması açısından haklı olduğumuz yönünde kazanım sağladı. 2,5 yıldır Gökova’nın incisi Karacasöğüt koyumuzu, değerlerimizi korumak için mücadele ediyoruz ve davalarımızı kazanıyoruz. Kırk yılı aşkın yaşadığım bu bölge, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı. Karasal ve denizel arkeolojik alan, 1. derece sit alanı, balıkçılığa kapalı üreme alanı, kuş göçleri güzergâhı. Arıcılık ve tarımla geçinen bir tarafı sulak alan sığla ormanları ile bir tarafın basra çam ormanları ile çevrili; altyapısı olmayan bu doğal alanda yapılmak istenen  marina projeleri, kapasite artırımları talepleri veya inşai faaliyetlerin yoğunluğu bu bölgenin her bir değerine geri dönüştürülemez zararlar vermektedir. Her bir işlem karasal yoğunluğu arttıracağından bu durum orman alanlarında ve tarım arazilerinde kamulaştırmaya yol açacağından çok özel korunması gereken bu alanda büyük tehlike büyük riskler taşımaktadır.” 

‘SİT ALANINDA DENİZDE İNŞA EDİLEN DEMİR AYAKLARI SÖKÜLMELİ’

Bilirkişi raporları ve proje alanındaki kültür varlıklarıyla ilgili Kurul kararlarının göz ardı edilmeden alınan iptal kararının sevindirici olduğunu vurgulayan Ünlü, Marmaris Belediyesi’nin önceki dönem yönetimi tarafından verilen ruhsatın yeni dönemde iptal edilmesinin önemine işaret ederek, “Bu olması gereken sevindirici haberle Marmaris yeni dönem belediye başkanımız Sayın Acar Ünlü’ye de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanın bundan sonra da çevre konularının üzerinde hassasiyetle eğileceğine, Marmaris’i ormanlarını, koylarını değerlerini koruma önceliği göstereceğine de inancımızı pekiştirmek isteriz. Gökova ve Karacasöğüt de denizimizin ve kıyılarımızın korunması mutlak olmalıdır. Gerek bölge geçim kaynakları gerek az kalan ormanlık alanlarımız ve aracılığımız kültürel değerlerimiz ve mavi yolculuk turizmi açısından da önemli ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir bölgedir. Ayrıca bu kararla denize beton dökerek yengeç ve ahtapot yuvalarını yok ederek arkeolojik ve doğal sit alanda denize inşa edilen demir ayakların sökülmesini de talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SİT STATÜLERİ DEĞİŞTİRİLDİ, GÖKOVA KÖRFEZİ TEHDİT ALTINA GİRDİ’

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği (GASDER) adına değerlendirmede bulunan Neşe Yüzak ise 1991’de kurulan derneğin Karacasöğüt Limanındaki kapasite artışına yönelik verilen ruhsatın iptali için dava açtığını belirterek şunları kaydetti:  “Gökova beldesi ile Akyaka, Akçapınar, Akbük (Sarnıç), Çamlı, Taşbükü, Karaca, Bayır ve Aşağı Bördübet köyleri ve Ören ilçesi kıyıda başlıca yerleşim alanlarıdır. Gökova ÖÇK Bölgesi kıyıları; Muğla İli, Ören, Ula, Gökova ve Marmaris İlçelerinin sorumluluk sahası içerisindedir. Koruma alanının karada önemli bir bölümü aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı iken 2016 da sit statüleri ve sınırları değiştirildi. Böylece Gökova körfezini çevreleyen koruma alanlarında da biyolojik, sosyal ve ekonomik bileşenler, risk ve tehdit altına girdi. Turizmde yaşanan gelişmeler ve kovid 19 sonrası kentlerden yaşanan göçler, kıyılardaki korunan alanlarda da baskı yaratmaya başladı. Gökova, ekolojik değerleri yüksek çoğu bölgesi dalışa yasak olan, doğal sit statüsü ve özel çevre koruma statüsünde alanlardan oluşur. Muğla’nın önemli bir değeri olarak korunmayı hak ediyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de derneğimiz koruma bilinciyle, doğal ve kültürel değerin bozulmasına yol açan faaliyetleri önlemek için elinden geleni yapacaktır.”

‘DENETİMSİZ, KAÇAK İSKELENİN SÖKÜLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Marmaris Belediyesinin beton ayaklarla denize tesis edilen MUÇEV Limanının ruhsatını iptal etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Yüzak, “Karacasöğüt Limanının MUÇEV A.Ş. projesine ait kapasite artışına ilişkin yapılan tahribatın sökülmesinin yanında, denetimsiz kaçak iskelelerinin de sökülmesi için Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın ve Marmaris Belediyemizin görevini yerine getirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

AV. ARZU ALPER DAVA SÜRECİNİ ANLATTI

Karacasöğüt Limanı projesine karşı açılan davaların avukatı olan Arzu Alper de bölgenin doğal ve kültürel miras yönünden hassas olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Bu projede ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alındığında Marmaris Belediyesi önceki yönetimi dava açarak bu kararı iptal ettirdi. Bunun üzerine ÇED sürecini yeniden başlatan MUÇEV A.Ş. ÇED Olumlu kararı aldı. Bu karar da Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bölge vatandaşlarının açtıkları dava ile yürütmesi durdurularak iptal ettirildi. Temyize gidilmesine rağmen temyiz reddedilerek karar kesinleşti. ÇED süreçleri devam ederken Marmaris Belediyesi önceki yönetimi projeye yapı ruhsatı verdi. Ruhsat ile işlem yapmaya çalışılırken ruhsatın geçersiz olması nedeniyle işlemleri durdurup dava açma yoluna gittik.

DANIŞTAY KARARI SONRASI BELEDİYE YAPI RUHSATINI İPTAL ETTİ

Karacasöğüt Limanı Kapasite Artışı Projesi yapı ruhsatı iptali için, bölge vatandaşı ve Gökova Akyaka’yı Sevenler derneği olarak Muğla 2. İdare mahkemesinde dava açtık. Mahkemenin ara kararı gereği Marmaris Belediyesi dosyaya yapı ruhsatı iptal belgelerini sunmuştur. Belgeye göre, Danıştay 4. Dairesinin 17. 04. 2024 tarihli kararları ile Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu kararının iptaline dair mahkeme kararına temyiz başvurusunu kesin olarak ret etmesi üzerine, 27. 06. 2024 tarihinde Marmaris Belediyesi Karacasöğüt MUÇEV projesine ait yapı ruhsatını iptal etmiştir. Gökova için hayırlı bir karar oldu. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANTALYA KÖRFEZ GAZETESİ - YUSUF YAVUZ