Kepez Belediye Meclisi, Antalya'da teleferik kazası sonrası Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından perşembe günü belediye başkan vekili seçmek için toplanacak.

Antalya'da Dem Parti Kobani davasını protesto etti Antalya'da Dem Parti Kobani davasını protesto etti

MESUT KOCAGÖZ'ÜN TUTUKLULUK SÜRESİ 10 GÜNÜ AŞIYOR

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in eski genel müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklama kararına avukatları itiraz etti. Ancak yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Antalya Valiliği, tutuklama öncesinde belediye başkan vekili seçilmemesi nedeniyle Kepez Belediye Başkanlığı'na yazı göndererek, meclisin 25 Nisan Perşembe günü toplanmasını istedi. Başkan vekili seçimi maddesi ile tek gündem maddesiyle bir araya gelecek olan meclis saat 14.00'te toplanacak.

KANUNLAR NE DİYOR?

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutukluluğunun kaldırılmasıyla ilgili üst mahkemeye yapılan itiraz kabul görmedi. Bu nedenle Kocagöz'ün tutukluluk hali devam etti. İtiraz reddedildiği için 45. Madde gereğince Antalya Valiliği tarafından seçim kararı alındı. Kepez Belediye Meclisi’nde 26 CHP’li, 19 AKP’li üye bulunuyor. Meclis’in ilk iki oylamasında CHP 3/2 çoğunluk sağlayamayacağı için karar üçüncü oylamaya kalır. Üçüncü oylamada, oy kayması olmazsa başkanvekili oy çokluğu ile CHP’den seçilir. 

BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ’DEN OLURSA?

45. maddeye göre başkan ya da başkanvekili seçimi gizli oyla yapılır. Son oylama sonunda salt çoğunluk AK Parti’den yana oluşursa 19 oyun üzerindeki oy sahipleri tercihlerini o yönde kullanmış demektir.     

Muhabir: DUYGU TEKİN