MTV ve vergi dahil birçok kamu alacağı için uygulanan gecikme zammı oranı için yeni bir karar alındı. Yeni alınan karar göre kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranı yükseltildi. Buna göre kamu alacaklarında gecikme faizi oranları her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e çıkarıldı. Bugünden itibaren kamu alacaklarında ve tecil faizi de yıllık yüzde 48 oldu.

YÜZDE 36'DAN YÜZDE 48'E ÇIKARTILDI

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran geçen dönemlerde yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Kredi Faiz Oranı 1

MTV BORCUNU ÖDEMEYENLER DİKKAT

Öte yandan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık olarak yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan gecikme faiz oranı ise yüzde 48 olarak belirlendi. 

Antaly Trafik Sikisikligi

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK 

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak ertelenen alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.  Tebliğin yayın tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek kamu alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Türk Lirası
 

Kaynak: AA