Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 13 ilçe belediyesinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Planlama, imar uygulamaları, ruhsat/kaçak yapı, koruma uygulama ve denetim konularında koordinasyonu artırmak ve depreme karşı daha güvenli bir Muğla oluşturmak için bir araya gelen belediyeler, deprem ve risk yönetimi konusunda da önemli kararlar aldı.

BELEDİYELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ARTACAK 

Toplantıda, şehir planlama ve imar uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Kaçak yapıların önlenmesi ve ruhsatlandırma süreçlerinin hızlandırılması için belediyeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

KORUMA UYGULAMA VE DENETİMDE ORTAK STRATEJİ

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve doğal alanların sürdürülebilir kullanımı için de ortak bir strateji belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, koruma altına alınması gereken yeni alanlar tespit edilecek ve bu alanlarda yapılan çalışmalar daha etkin bir şekilde denetlenecek.

DEPREM RİSKİNE KARŞI GÜÇLÜ DURMAK

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de deprem ve risk yönetimi oldu. Belediye yetkilileri, mevcut deprem risk analizlerini gözden geçirerek acil durum planlarını güncelleme kararı aldı. Halkın depreme karşı bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı olması için de çalışmalar yürütülecek.

AYLIK TOPLANTILARLA SÜREKLİLİK

Muğla'da depreme karşı alınacak önlemlerin sürekliliği ve belirlenen hedeflere ulaşmak için her ay düzenli olarak koordinasyon toplantıları yapılması kararlaştırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş: “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın 13 ilçede belediyeler ayırımını kaldırdık. Sorunlarını birlikte çözüme kavuşturacağız söyleminin ardından belediyeler arası işbirliğini artırarak şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım. Toplantıya katılan tüm belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri de, bu tür koordinasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti. Muğla Büy

Kaynak: İHA