YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Başkent Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/4)

  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ