Antalya Gençlik Kampı'na öğrencilerden yoğun ilgi! Antalya Gençlik Kampı'na öğrencilerden yoğun ilgi!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/8)

KURUL KARARLARI

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2024 Tarihli ve 12619,12620, 12621 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ