YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

    Akdeniz'de 19 Mayıs coşkusu Akdeniz'de 19 Mayıs coşkusu
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ