Zayn Sofuoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu Kaç Doğumlu? Zayn Sofuoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu Kaç Doğumlu?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 204)

İLKE KARARLARI

  • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 137)

  • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı (No: 138)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/61, K: 2024/10 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/2284 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2018/25691 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

  • Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

  • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/6, K: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Kaynak: HABER MERKEZİ