YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

 • Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/78)

YÖNETMELİKLER

 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

  Ölüdeniz yolunda tatilcilerden araç kuyruğu Ölüdeniz yolunda tatilcilerden araç kuyruğu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/115, K: 2024/13 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2022/34, K: 2024/16 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/155, K: 2024/59 Sayılı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/35076 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/20965 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/29604 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/38925 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/19454 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/26556 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ