25 Mayıs Resmi Gazete kararları... Deprem bölgesinde taksit ödeme süreleri uzatıldı! 25 Mayıs Resmi Gazete kararları... Deprem bölgesinde taksit ödeme süreleri uzatıldı!

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

  • 1410 Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 Tarihli Kararının Kınanmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

  • Yargıtay 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ