İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

 İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 17 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 yıl

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

08.05.2024

10.00

2

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 20 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 yıl

2886/45.Madde 

2.016.000,00TL+KDV

60.480,00TL

08.05.2024

10.05

3

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 29 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 yıl

2886/45.Madde 

3.060.000,00TL+KDV

91.800,00TL

08.05.2024

10.10

4

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan  35 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 yıl

2886/45.Madde 

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

08.05.2024

10.15

5

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 1 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

1.440.000,00TL

43.200,00TL

08.05.2024

10.20

6

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 2  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

360.000,00TL

10.800,00TL

08.05.2024

10.25

7

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 3 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

324.000,00TL

9.720,00TL

08.05.2024

10.30

8

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 4  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

216.000,00TL

6.480,00TL

08.05.2024

10.35

9

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 5  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

360.000,00TL

10.800,00TL

08.05.2024

10.40

10

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 7  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

180.000,00TL

5.400,00TL

08.05.2024

10.45

11

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 9  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

360.000,00TL

10.800,00TL

08.05.2024

10.50

12

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 10  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

252.000,00TL

7.560,00TL

08.05.2024

10.55

13

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 11  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

360.000,00TL

10.800,00TL

08.05.2024

11.00

14

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 12  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

180.000,00TL

5.400,00TL

08.05.2024

11.05

15

Y.Pazarcı Mah.Selime Hatun Cami Pasajı altında bulunan 13  no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

1.080.000,00TL

32.400,00TL

08.05.2024

11.10

16

Ilıca mah.672 ada 1 parsel kuzeyindeki ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM Kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

625.000,00TL+KDV

18.750,00TL

08.05.2024

11.15

17

Ilıca mah.672 ada 1 parsel kuzeyindeki ATM noktasındaki 3  no.lu kabin

ATM Kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

625.000,00TL+KDV

18.750,00TL

08.05.2024

11.20

18

Gündoğdu  mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan  ATM noktasındaki 1  no.lu kabin

ATM Kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

500.000,00TL+KDV

15.000,00TL

08.05.2024

11.25

19

Gündoğdu  mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan  ATM noktasındaki 3  no.lu kabin

ATM Kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

500.000,00TL+KDV

15.000,00TL

08.05.2024

11.30

20

Gündoğdu  mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan  ATM noktasındaki 7  no.lu kabin

ATM Kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

500.000,00TL+KDV

15.000,00TL

08.05.2024

11.35

AÇIKLAMALAR

1.       Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.       İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

        İstekli tarafından;

3.       Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4.       Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5.       Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.       Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.       Noter tasdikli imza sirküsü

8.       İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9.       Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10.   Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024  yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)

11.   Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12.   Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.   İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

 14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

16. İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.   İLANEN DUYRULUR.         

#ilangovtr Basın No ILN02022695