31 Mart seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisleri’nde yaşanan kaza sonrası ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağrılmasınının ardından tutuklanmasıyla birlikte, tutukluğa yapılan itirazın sonucu merakla bekleniyor. Kocagöz'ün görevine kısa sürede dönememesi halinde başkanlık görevi ne olacak? Geçici bir süre bile olsa başkanlık görevini kim üstlenecek. İşte yanıtı...

MESUT KOCAGÖZ'ÜN GÖREVİNE DÖNMESİ UZARSA NE OLACAK?

Belediye başkanlığı görevinin yerine getirilmesine engel bir durum olması halinde  Belediye Kanunu ne diyor? Seçimle başkanlık koltuğuna oturan kişinin, görevini yapamaması halinde yerine kim geçiyor? Belediye Meclis üyeleri arasından biri yapılacak seçimle başkanlık görevine mi geliyor yoksa haklarını kullanmaktan alıkonulan belediye başkanı vekalat mi veriyor? Belediye Kanunu'nun  45. Maddesi bu konuya açıklık getiriyor. İşte o detaylar...

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

22 Mayıs Karayollarında son durum ne? Antalya-Korkuteli istikametine dikkat! 22 Mayıs Karayollarında son durum ne? Antalya-Korkuteli istikametine dikkat!

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutukluluğunun kaldırılmasıyla ilgili üst mahkemeye yapılan itiraz kabul görürse Kocagöz, görevine kaldığı yerden devam edecek. İtiraz reddedilirse, 45. Madde gereğince Antalya Valiliği tarafından 10 gün içinde seçim kararı alınacak. Kepez Belediye Meclisi’nde 26 CHP’li, 19 AKP’li üye bulunuyor. Meclis’in ilk iki oylamasında CHP üçte iki çoğunluk sağlayamayacağı için karar üçüncü oylamaya kalır. Üçüncü oylamada, oy kayması olmazsa başkanvekili oy çokluğu ile CHP’den seçilir. 

BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ’DEN OLURSA?

45. maddeye göre başkan ya da başkanvekili seçimi gizli oyla yapılır. Son oylama sonunda salt çoğunluk AK Parti’den yana oluşursa 19 oyun üzerindeki oy sahipleri tercihlerini o yönde kullanmış demektir.     

Muhabir: DUYGU TEKİN