Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşacak. Öğretmenlere yönelik şiddet, halk ve sorumluluklar gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenlemelerin yetersizliği öğretmenlerin tepkisine sebep oldu. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği ne, neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde... 

"DÜĞME DAHA BAŞTAN YANLIŞ İLİKLENMİŞ"

Eğitim Bir Sen Antalya İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik çağrısında bulundu. Miran, öğretmenlik mesleğinin kapsayıcı ve bütünleştirici olması gerektiğini vurguladı ve kanunun revize edilerek daha adil bir yapıya kavuşturulmasını talep etti. Eğitim Bir Sen'e bağlı yönetim kurulu üyeleri, şube müdürleri, sendika temsilcileri ve üyeler, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Topluluk, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun daha kapsayıcı ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği konusunda birlikte ses çıkardı. Miran, mevcut kanunun birçok eğitimciyi kapsam dışında bıraktığını ve yetersiz olduğunu belirterek, "Düğme daha baştan yanlış iliklenmiş" ifadesiyle kanunun temel sorunlarına dikkat çekti.

TASLAĞA DAİR ÖNERİLERDE BULUNDU 

Eğitim-Bir-Sen'in çağrısıyla birlikte, yeni hazırlanan kanun taslağının TBMM gündemine gelmesi talep edildi. Miran, taslağın incelenmesi sonucunda, hala ayrımcı ve dışlayıcı bakış açısının devam ettiğine dikkat çekti. Özellikle, şube müdürleri veya üstü kadrolarda bulunan personelin öğretmenlik unvanına erişiminde yaşanan aksaklıklar ve özlük hakları konusundaki eksiklikler vurgulandı. Başkan Miran, Eğitim Bir Sen'in Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair sunduğu önerileri de sıraladı. Bu öneriler arasında, ek ders ücretlerinin artırılması, kademeli ilerleme cezasının gözden geçirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının katmerli hale getirilmemesi gibi konular bulunuyor. Ayrıca, tüm eğitimcilerin özlük haklarına eşit şekilde erişimini sağlamak için çeşitli taleplerde bulunuldu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN İÇERİĞİ NE? NELERİ KAPSIYOR? 

Yeni yapılacak düzenleme,  öğretmenlerin niteliklerini ve seçimini, hizmet içi eğitimlerini düzenleyecek, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumluluklarını, öğretmenlik mesleğinde kariyeri, eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasını ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimini kapsayacak. Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Lisans mezunu bir öğretmen adayı akademide 550 saat teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacak. Akademi eğitimi esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek. Ayrıca Yeni soru havuzunda sadece akademisyenler rol almayacak ve soru hazırlayan ekibin yüzde 50'si öğretmenlerden oluşuyor.

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ