YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2019/32487 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/13403 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/25945 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2020/2264 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 2/4/2024 Tarihli ve 2019/7966 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ