Edinilen bilgiye göre, Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı. Buna göre, Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri Soruşturma Bürosu ve İdari Yaptırım Bürosu'ndan Başsavcıvekili Halil Maçkaya sorumlu olacak. Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Personel ve İdari İşler Bürosu'nda başsavcılığa bağlı personelle ilgili işlere bakacak. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler de Başsavcıvekili Melih Aladağ'ın sorumluluğunda bulunacak. 

Başsavcıvekili Mahmut Akıncı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve parlamenterler hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturmaları yürütecek. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler ise Başsavcıvekili İlhan Ayaz'ın sorumluluğunda olacak. Başsavcıvekili Ali Ceyhun Ceylan, Uzlaştırma Bürosu ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Bürosu, Başsavcıvekili Özgür Kamışlık ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Seri Muhakeme Bürosu'na ilişkin soruşturmaları yürütecek. Memur Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğu, Başsavcıvekili Hamza Yokuş'a verilirken, Duruşma Savcıları Bürosu ve Kanun Yolları Bürosu Başsavcıvekili Ender Coşgun'un sorumluluğunda olacak. 

Başsavcıvekili Kasım Tüten, Müracat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu'nda görev alacak. Başsavcıvekili Vural Balcı, İlamat İnfaz Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanındaki ceza infaz kurumlarından sorumlu olacak. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan görev alacak. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun işlerini Başsavcıvekili Şenol Taşkale yürütecek. Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal, Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak. Genel Soruşturma Bürosu'nda ise başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Murat Özcan, Ahmet Altun, Namık Kemal Saltık ile Can Tuncay görev alacak. 

Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri yürütmeye devam edecek. Yeni iş bölümünde başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Editör: Duygu Tekin