Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yerel seçimlerin sabahında 1 Nisan 2024 tarihinde yazdığı Deniz Biyolojisi Müzesi’nin 3 gün içinde boşaltılmasını isteyen tahliye yazısı, 3 Nisan’da Antalya İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Yerel Mahkemenin kararına itiraz eden Büyükşehir Belediyesi, kararın reddi için Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Davalı Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının yasaya uygun olduğuna hükmederek itiraz istemini oy birliği ile reddetti.

MÜZEDE 500'E YAKIN DENİZ CANLISI YER ALIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2014 yılından bu yana hizmet veren Deniz Biyolojisi Müzesi, deniz okuryazarlığı konusunda kent bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Müzede sergilenen 500’e yakın deniz canlısı örneği, Dr. Elif Özgür’ün kişisel koleksiyonundan oluşuyor. Antalya Körfezi ve kent kıyılarında yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen doktora tezi örneklerinden oluşan koleksiyon, müzeyi ziyaret edenlerin ilgisinin yanında aynı zamanda bir eğitim materyali olarak da kullanılıyor. 2023 yılında adı Deniz Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilen müzede sergilenen türler, deniz okuryazarlığı konusunda yürütülen eğitim çalışmaları yanında birçok ulusal ve uluslararası yayında bilimsel makalelere de konu oldu.

Deniz Müzesi Ahtabot

DENİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÜNİVERSİTEDEN BELEDİYEYE GEÇTİ

Müzenin kurucusu ve koleksiyonun sahibi Dr. Elif Özgür, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde görev yaptığı dönemde 2013 yılında nakil yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Özgür’ün üniversiteden belediyeye geçiş nedeni, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın Antalya kıyılarında deniz alanında yapmak istediği projelerdi. Dr. Elif Özgür’ün 2009-2010 yılları arasında Antalya Körfezi’nde yaptığı çalışmalarda elde edilen, deniz suyu, deniz canlıları ve sediment örnekleri ve ekosistem değerlendirmelerini önemli bulan Akaydın, belediye bünyesinde benzeri çalışmaların yapılabilmesi için harekete geçti.

1 Müzede Antalya Körfezi Ve Kentin Kıyılarında Yapılan Bilimsel Çalışmalardan Elde Edilen Doktora Tezi Örnekleri Olan 500'E Yakın Deniz Canlısı Sergileniyor

DOKTORALI PERSONELE BÖCEK İLAÇLAMA VE KÖMÜR LABORATUVARI GÖREVİ

Ocak 2013’te belediyede ‘Mühendis’ kadrosunda göreve başlayan Dr. Elif Özgür, önce Çevre Dairede görevlendirildi. Bir süre sonra ise Antalya kıyılarının izlenmesi ve korunmasına yönelik beklentilerle üniversiteden belediyeye alınan Özgür’e ‘böcek ilaçlama’ işi uygun görüldü. Kurumdaki iç çekişmeler, rekabet hırsı ve liyakat düşmanlığı devreye girince uzmanlık alanı deniz biyolojisi olan Dr. Elif Özgür’e bu kez de kömür laboratuvarına verildi. İşini yapabilmeyi istediğinde ve bu talebini kurumdaki amirlere ilettiğinde, “burada biz sana değil, sen bize uyacaksın” denilerek kurumdaki işleyiş özetlenmiş oldu. 

BİR YIL SONRA MÜZE FİKRİ GÜNDEME GELDİ

Konu dışı görevlendirmeler sürerken Dr. Elif Özgür’ün kişisel deniz canlıları koleksiyonu kurumdaki yetkililerin dikkatini çekti. Bunun üzerine bu koleksiyonun belediye bünyesinde açılacak bir müzede sergilenmesi fikri doğdu. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın da onayı alındıktan sonra aylarca süren hazırlık çalışmalarının ardından, Dr. Elif Özgür ile belediye arasında bir protokol yapılarak Ocak 2014’de tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan eski PTT binasında müze hizmete açıldı.

Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi,

MÜZEDEN UZAKLAŞTIRILIP HAYVANAT BAHÇESİNE VERİLDİ

Açıldığı günden itibaren on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, aynı zamanda birçok projenin de odağında yer aldı. Ancak müzede yaptığı çalışmalarla belediyenin kurumsal kimliğine de önemli katkılar sağlayan Dr. Elif Özgür, 2019 yılında buradaki görevinden alınarak başka birimlere verildi. Kurumun AB projeleriyle ilgili biriminde görevlendirilen Özgür, buradaki çalışmaları sırasında da yüzde 750 performans sergiledi. Kurucusu olduğu müzeden ve koleksiyonundan uzaklaştırılan Özgür, müzedeki eksiklik ve aksaklıkları bıkıp usanmadan ilgili birimlere yazılı olarak bildirince hedef haline getirildi. Bu süre içinde hayvanat bahçesinden çevre daireye birçok birime gönderilerek mesleğini yapması engellendi. Açtığı davaların ardından, yargı kararı gereği Şubat 2023’de müzedeki görevine geri verildi. Ancak burada görev yaptığı süre boyunca uğradığı mobbing devam etti. Aralık 2023’te ise müzenin üst katında bulunan çalışma ofisinin boşaltılması istendi. Boşaltılan ofis, Balbey Mahallesi’ne taşınırken Dr. Elif Özgür bir kez daha koleksiyonundan ve müzeden uzaklaştırıldı.

Deniz Biyolojisi Müzesi, Çocukla

SEÇİM GECESİNİN SABAHINDA ‘MÜZEYİ 3 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN’ YAZISI

Ancak kurumdaki mobbing burada da son bulmadı. 1 Nisan 2024 tarihinde iş yerine gelen Dr. Elif Özgür, müzede sergilenen ve 500’e yakın deniz canlısı örneğinden oluşan kişisel koleksiyonunun 3 gün içinde boşaltılmasını talep eden bir tebligat aldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel’in imzasını taşıyan tebligatta, bundan sonra kullanılmayacağı belirtilen koleksiyonun üç gün içinde boşaltılmaması halinde belediye eliyle ‘uygun’ bir yere taşınacağı bildirildi.

Deniz Biyolojisi Müzesi Büyükşehir Belediyesi'nin Tahliye

MAHKEME BİR GÜN İÇİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Bunun üzerine söz konusu tebligata dava açan Dr. Elif Özgür’ü haklı bulan Antalya 5. İdare Mahkemesi, 3 Nisan’da idari işlemin uygulanması durumunda telafisi imkânsız zararlar doğacağına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BELEDİYE KARARA İTİRAZ ETTİ, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ REDDETTİ

Mahkemenin kararına itiraz eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konya İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmeyi durdurma işleminin reddini talep etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararının hukuka uygun olduğunu belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını reddetti.

OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARARDA ‘KARAR YASAYA UYGUN’ DENİLDİ

Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin oybirliği ile aldığı kararda, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca itiraz isteminin reddine, 24/04/2024 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi” denildi.

Deniz Biyolojisi Müzesi Detay Foto

BELEDİYEDEN KENDİ KURUMUNU KÖTÜLEYEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan kamuoyunda tartışmalara neden olan müzenin tahliyesiyle ilgili belediye adına yapılan açıklamalardaki çelişkili ifadeler dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili kurumsal bir açıklaması olmazken, Başkan Danışmanı Cem Oğuz yerel basına verdiği demeçte söz konusu tebliğin Dr. Elif Özgür’ün müzeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla gönderildiğini öne sürmüştü. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise kurum yetkilileri tarafından haber ajanslarına verilen bilgilerde kurumu da zora sokacak değerlendirmelerin yer alması dikkati çekti. Müze hakkında “mezarlık” ifadelerinin kullanılmasıyla, kurum yetkililerinin kendi bünyesindeki bir birimi kişisel husumetle önce atıl bıraktığı, ardından ise kötüleme yoluna giderek kapatılmasına gerekçe oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü. Dr. Elif Özgür’ün kişisel koleksiyonunu “belediyede işe girmek için kullandığı” iddiasına yer verilen söz konusu haberlerde, müzede sergilenen türlerden çocukların korktuğu da öne sürülmüştü.
 

Muhabir: VİLDAN ÖZKAN