Antalya'nın yetiştirdiği yeteneklerden biri olan ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Şahin Latifeci, alışılmışın dışında bir sergiye imza attı. Sergi, Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

ÇOKKÜLTÜRLÜ SERGİNİN AÇILIŞI

Serginin açılışı, sergi küratörü Ayşe Özmak Mercan ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretmenlerinden Doç. Ilgaz Özgen Topçuoğlu tarafından yapıldı. Açılışa sadece sanatçılar ve sanatseverler değil, aynı zamanda güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

ŞAHİN LATİFECİ’NİN ESERLERİNDE KAVRAMSAL VE FELSEFİ YAKLAŞIM

Latifeci'nin eserleri, hızla değişen ve betonlaşan dünyaya, doğanın yok edilmesine ve değişimin insan yaşamı üzerindeki etkilerine dair ciddi bir mesaj taşıyor. Sanatçı, eserlerinde antroposen, zihinde kaos ve geleneksel normlara dair kavramları da işliyor.

Şahin Latifeci, "Kendi düşüncelerimin esaretinde uzun ve karmaşık bir yolculuğun içerisinde tek başımayım. Sanatsal çalışmalarımda hafızanın patolojisini de ele alıyorum. Betonlaşan dünyamızda beton değişime direnç gösteriyor, tabiatı yok ediyor. Tıpkı insanlar gibi. Beton akışkan ideolojinin katılaşmış bir halidir. Renksizdir, gridir ve bu grilik yapıtlarıma yansıyor."

İZLEYENLERİ DÜŞÜNDÜREN, FARKLI YORUMLARA AÇIK ESERLER

Sergide, izleyenleri düşündüren ve farklı yorumlara açık olan resim, fotoğraf ve video çalışmaları yer alıyor. Latifeci'nin bu eserleri, sanatı sadece estetik bir boyutla sınırlamayıp, toplumun ve bireyin iç dünyasına, düşüncelerine dair derin sorgulamalara da yer veriyor.