Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası Antalya Şubesi ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifi hakkında, eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Taha Karaman “Hekimlerin/sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek hekimlik değerleri, meslektaşlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

“TOPLUM SAĞLIĞINA ZARAR VERİR”

Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası Antalya Şubesi eş zamanlı açıklama yaptı. Açıklamada sağlıkla ilgili değişiklikleri öngören kanun teklifinin sağlık emekçilerinin haklarına ve toplum sağlığına zarar vereceğini belirterek teklifin geri çekilmesini istedi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin Antalya Tabip Odası’nda basın açıklaması düzenlendi.

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE

Kanun teklifinin geri alınmadığı taktirde Türk sağlık ortamının çöküşe sürükleneceğini belirten Dr. Karaman, “Kanun teklifinde hastanelerde dağıtılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde esas olan unsurlar; tahakkuk, verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralamıştır. Bu unsurları, sağlık hizmeti sunumunun niteliğini ölçmek için kullanan anlayış, Türkiye sağlık ortamını çöküşe sürükleyen anlayışın ta kendisidir. İkinci bir disiplin cezası olarak değerlendirdiğimiz, disiplin cezası sonucu hastanelerde çalışanlarda ek ödemelerde kesintilerin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarında destek ödemelerindeki kesintilerin bu düzenlemeyle kanuna alındığı görülmektedir. Bu düzenlemeler mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, yasal olmayan hususlarda düzenleme yapılmadan tekrardan kanun teklifine konulması; Anayasa’yı ve Anayasa Mahkemesi’ni tanımama anlamına da gelmektedir.” ifadelerini kullandı. 

“DOKTORLUK ONURU YOK SAYILIYOR”

Doktorluk onurunun yok sayıldığını söyleyen Dr. Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üstelik Sağlık Bakanı’nın bu konuda Meclis koridorlarında sarf edip sosyal medya hesabından paylaştığı sözler, hem ekonomik haklarımızın gaspının ve güvencesizliğin savunulması hem de hekimlik onurumuzun yok sayılmasıdır. İnsanca yaşayacağımız ve emekliliğe yansıyan bir ücret, güvenceli iş ve güvenceli gelecek; bir ödül değil, alın terimizin karşılığıdır. Aynı zamanda teklif ile oluşturulması önerilen “Hastane Koordinasyon Kurulu” tarafından “ikaz” edilen işbirliği ve ortak kullanım kapsamındaki hastanelerde görev yapan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılmayacağına dair düzenleme de Anayasa’ya aykırıdır.
Hâlihazırda hekimler, Millî Savunma Bakanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmekte ancak kurumlar arası geçici görevlendirme için zorunlu olan “memurun muvafakatinin aranması” zorunluluğu yerine getirilmemektedir. Geçici görevlendirmeler, ilgili kural ve ilkelere aykırı olarak yapılmakta, yeterli süre tanınmamaktadır. Getirilmek istenen Düzenlemede sağlık personellerinin haklarını koruyacak hükümler bulunmadığını kaydeden Dr. Karaman, “Kanun teklifinde ilaçların ruhsatlandırılmasıyla ilgili, toplum sağlığı için geri dönüşsüz zararlara yol açabilecek ve açıkça ilaç şirketlerinin lehine olan düzenlemeler vardır. İlgili düzenlemeler de Anayasa’nın 2, 17 ve 56. maddelerine aykırıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmişti” dedi.

Dondurma zevkiniz, yaz keyfinizi kaçırmasın! İşte, uzmanların dondurma uyarısı Dondurma zevkiniz, yaz keyfinizi kaçırmasın! İşte, uzmanların dondurma uyarısı

TALEPLER İSE ŞÖYLE:

Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılması; 
İkincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması; 
Üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte biri olması;  
Dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi; 
Beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması; 
Altıncısı, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması.
Görüldüğü üzere, belirtilen konuların hiçbirine ilgili kanun teklifinde yer verilmediği gibi, hekimlerin/sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına da öncelik verilmemiştir. Bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğu açıktır.
Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis’teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis gündeme alınmadı. Hekimlerin sorunlarının çözümünün bizlerin önerdiği kanun teklifleriyle mümkün olabileceğini yeniden ifade ediyor ve şu an Meclis’teki kanun teklifinin geri çekilerek önerdiğimiz tekliflerin Meclis gündemine hızla alınmasını talep ediyoruz. 
Hekimlerin/sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek hekimlik değerleri, meslektaşlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. 

Muhabir: VİLDAN ÖZKAN