Antalya Veteriner Hekimler Odası kurban alım sürecinden, etlerin saklanmasına kadar birçok hakkında vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

BU YIL 2 MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLECEK 

Bu yıl Türkiye genelinde 850 bin Büyükbaş 2 milyon 800 bin Küçükbaş kesilmesi öngörülmekte. Antalya özelinde ise bu rakamlar 11 bin büyükbaş 185 bin küçükbaş şeklinde. Kurbanlık hayvanların satış ve kesim süreleri kısa görünmekle beraber hayvanların besiye alınması, pazara sunulması ve kesilmesi en az 6 ay gibi bir süreyi tekabül etmekte. Kurbanın insan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre, ekonomik ve hijyen boyutu bulunmaktadır. Özellikle Veteriner Hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan satışa sunulan hayvanlar bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve kesilen hayvanlardan elde edilen etler ise insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Kurbanlık Kuzu 1

KURBANLAR SOKAKTA DOLAŞTIRILMAMASI GEREKİYOR  

Kurbanlık hayvanların  birçok hastalığı olabilir ve bu hayvanların tüketilmesi halliden insan sağlığına ciddi tehlikeye sokabilir. Hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıkların özellikle kurban bayramlarında görülme sıklığı yaklaşık %30 oranında artmakta. Kurbanlık hayvanların sokaklarda dolaştırılmaları, meydanlarda bekletilmeleri, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarında tutulmaları ve uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmakta. Kurban Bayramı’nda insan sağlığı, hayvan sağlığını korumak için kurbanın hijyenik şartlara uygun olarak kesilmesini gerekiyor. Kurbanlık hayvan satın almak isteyen vatandaşlar dikkat edeceği hususlar ise:

 • Veteriner sağlık raporu ve mense şahadetnamesi olmayan

 • Sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan

 • Çok zayıf olan

 • Gebe olan

 • Yeni doğum yapmış olan

 • Yüksek ateşi olan

 • Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan

 • Tüyleri karışık ve mat olan

 • Bakışları ve dış görünümü cansız olan

 • Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan

 • Çevreye karsı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan hayvanların alınmaması gerekmektedir.

KESİM ÖNCESİ HAYVANA KÖTÜ MUAMELE YAPILMAMALI 

Kurbanlık hayvan kesimleri Tarım Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalarda veya Kurban Komisyonunca belirlenen geçici kesim yerlerinde yapılmalı. Kesim öncesi kurbanlık hayvanların yorgun olmaması ve kesimden önce yaklaşık 12 saat boyunca yem verilmemesi (su verilebilir), gerekiyor. Kurbanlık hayvanları kesim öncesi strese sokacak kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı. Kesim yeri temiz olmalı ve akarsu bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalı.

Kurban Yakalama Timi 3

KURBAN KESİMİ SONRA ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ 

Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemeli. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmesi gerekiyor. Bulaşmayı önlemek için taşıma araçları, kesim aletleri, makine ve çalışma yüzeylerinin temizliği sağlanmalıdır. Kaba kirlerin temizlenmesi sonrası uygun bir dezenfektan kullanılmalı. Dezenfektan bulunmadığı durumlarda çamaşır suyu gibi kolay bulunabilen bir maddeden hazırlanacak solüsyon kullanılabilir. 

Kurban Bağışı

KURBAN ETLERİNİN MUHAFAZA EDİLMESİ 

Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde (14 derecenin altında olmamasına dikkat edilmeli) hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli (5–6 saati geçmemeli) daha sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Et ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam niteliğindedir. Uygun koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermekte. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda eksi 18 derecede muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kurban Eti Nasil Saklanir 4

                                          
 

Kaynak: BÜLTEN