Büyük Emekli Mitingi öncesi Antalya’da açıklama yapan DİSK Emekli-Sen Antalya Şube yönetimi, eve ekmek götürebilmek için 79 yaşında çalışan emekli sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

YOKSULLUK ARTIYOR

Emeklilerin evlerine ekmek gönderebilmek için çalışmak  zorunda kaldığını ve iç cinayetlerine kurban edildiğini söyleyen DİSK Emekli-Sen  açıklamalarına şöyle devam etti:

Belediye başkanı koltuğunu eşine kaptırdı! Belediye başkanı koltuğunu eşine kaptırdı!

“Biz emeklilerin gerçeği, 79 yaşında evine ekmek götürebilmek için çalışmak zorunda kalan ve iş cinayetlerine kurban edilen bir ülkede yaşıyor olmamızdır. AKP iktidarının tercih ettiği ekonomik sosyal ve siyasal politikaları sonucunda, İşçileri, emekçileri, açlık ve yoksullukta eşitleyerek, bir avuç sermayeyi refahta eşitlediği gerçeğidir. Yıllarca ülkemizin her köşesinde değişik işlerde çalışan ve tüm değerleri üreten, belirli bir süre sonra hak ettiği emekliliği insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri hakkını elde eden 16 milyon emekli ve hak sahibi yanlış uygulanan hesapsız plansız savurgan ve vurdumduymaz politikaların esiri olmuştur. Bugün ülkemizde 16 milyon emeklinin yüzde kırk sekizlik dilimini oluşturanlar, ya güvencesiz koşullarda gayri resmi işlerde çalışmaktadır, ya da ikinci bir iş aramak zorunda bırakılmaktadır. Alım gücünün sürekli düştüğü, temel gıdadan temel tüketim mallarına koşar adım yapılan zamlar. Gelirde, vergide adaletsizlikler işçi emekçi ve emeklilerin belini bükmüş ve sefalet içinde yaşam sürmeye mahkum edilmişlerdir.”

EMEKLİ, İŞ CİNAYETİNE KURBAN EDİLDİ

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için, itibarlı, adaletli, eşitlikçi bir emeklilik istediklerini dile getiren DİSK Emekli-Sen, açıklamaya daha sonra şu şekilde devam edildi:

“İşte bu gerçekliğin içinde İstanbul Avcılar da 79 yaşında bir emekli, bir binanın çatı aktarma işinde çalışırken iş cinayetine kurban edilmiştir. Bu cinayeti 'vadesi dolmuş' deyip sıradan bir vaka gibi görerek mukadderat olarak kabul edenler, 'zulmü kadere' bağlayanlardır. DİSK Emekli-Sen olarak uyarıyoruz. İktidar sosyal devlet anlayışının gereklerini uygulamalıdır. Emeklilik bahşedilen değil, insanca yaşam hakkıdır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için, itibarlı, adaletli, eşitlikçi bir emeklilik istiyoruz. Biz emekliler geçim sıkıntısı çekerek açlıktan, barınmada yaşanılan sorunların yol açtığı korkuyla tüketilemeyen elektrik, doğalgaz ve katı yakıt yakmaktan imtina ederek soğuktan, ekonomik yetersizliklerle erişilemeyen sağlıktan ölmek istemiyoruz. Biz emekliler son kötü günleri yaşamak yerine, İlk güzel günleri yaşamak istiyoruz. Biz DİSK Emekli-Sen olarak Hacı Bayram Kaymak gibi 79 yaşında çalışmak zorunda bırakılarak ölmek istemiyoruz. İnsanca bir yaşam ve emeklilikte Adalet istiyoruz.”