MEB tarafından, tüm öğretim kademelerindeki derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat taslağı belli oldu. Bakanlık, 26 Nisan’da müfredat sistemi taslağını eğitimcilerin ve kamuoyunun incelemesine sundu. Bakanlık tarafından geribildirimlere yönelik bir hafta süre tanındı.  Çalışmaya yönelik tartışmalar devam ederken bir tepki de Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED)’den geldi.

"SİSTEMİ İNCELEMEK İÇİN 1 HAFTA YETERSİZ"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat programı geçen hafta açıklandı. Eğitim alanında çalışan uzmanlar, çalışmalarla ilgili görüşlerini iletmek için Bakanlığa talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını anlatırken, BAKSİFED yeni sistemin taslağının incelenmesi için verilen 1 haftalık süreye tepki gösterdi. Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıyan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için verilen bir haftalık askı sürecinin yetersizliğine vurgu yapılan açıklamada, “Dünyanın değişim hızı her geçen gün artmaktadır.  Çocuklara ve gençlere Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üreten aynı zamanda 21'inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak bir eğitim modeli hazırlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

"YENİ EĞİTİM SİSTEMİ TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAMALI"

Yeni müfredatın toplumsal uzlaşma ile sonuçlandırılmasının hayati önem taşıdığının altı çizilen açıklamada,  “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan ‘yeni müfredat taslağı’ gelecek nesillerin, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde onları gelişmiş toplumlar düzeyine taşıyacak bir sistem midir? Bu sorunun cevabı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile farklı görüşlerden eğitim paydaşları müfredatın hazırlık sürecine dâhil edilerek verilmelidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim sistemi ile bilimsel yöntemlere ağırlık vermelidir. Zira akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, evrensel değerlerden uzak, milli ve manevi değerler üzerine oturtulmuş bir eğitim sistemi ülkemizin yarınları için derin bir kaygı yaratacaktır. Bu nedenle, herkesin ortak meselesi olarak görmesi gerektiği ‘yeni eğitim sistemi modeli’ toplumda kutuplaşmaya neden olmayarak çağdaş uygarlık seviyesinde geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verildi. 

YENİ SİSTEM ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE ELEŞTİRİLDİ 

BAKSİFED’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken bir yandan Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için askerî alanda büyük çaba harcamış, bir yandan da ülkemizin geleceğini sağlam temellere oturtabilmek çağdaş eğitim sistemleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bizlere,” Yanlış çizilmiş eski yollarda şöyle veya böyle yürümenin nasıl olacağının tartışılmasını değil, ileri sürdüğü şartları kapsayan yeni bir eğitim yolunun bulunup millete göstermek ve o yolda yeni nesillere rehberlik yapmak gerektiğini” vurgulamıştır. Cumhuriyet’imizin 2. Yüzyılında eğitim alanında yapılacak olan reformlar hazırlanırken Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu yol dikkate alınmalıdır."

Arkadaşları mezun, onlar deprem şehidi oldu! Hataylı öğrencilerin isimleri Antalya'da yaşayacak Arkadaşları mezun, onlar deprem şehidi oldu! Hataylı öğrencilerin isimleri Antalya'da yaşayacak

"YENİ SİSTEMİN ADI TÜRKÇE OLMALIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim modelini anlatan sistemin isminin de Türkçe olması gerektiği kaydedilen açıklamada “Maarif” kelimesinin Türkçe bir kelime olmadığı ifade edilirken uygulanacak eğitim politikasının her derecesinin hiçbir tereddüde yer vermeyerek net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiği ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ