ANTALYA

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Doğuyaka Mah.12756 ada 11 parsel 1219 Sok. adresindeki Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi B Blok 2. katta bulunan 226 nolu büro yerinin, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Pafta No

Mahallesi

Adresi

Nevi/Yüzölçümü

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

20L-1C

Doğuyaka

12756 ada 11 parsel 1219 Sok. No:9 Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi B Blok 2. kat 226 nolu büro

Büro/ 18,97 m²

540,00-TL

18.000,00- TL

-İhale 21.05.2024 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00-TL bedel karşılığında temin  edilebilir.

-İhaleye katılacakların geçici teminatı 20.05.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı  Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

      İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02030308