Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Deniz Biyolojisi Müzesi’nde sergilenen 500’e yakın deniz canlısı koleksiyonunun, koleksiyon sahibi ve belediye personeli Dr. Elif Özgür’e 1 Nisan’da gönderilen tebligatla 3 gün içinde boşaltılmasının istenmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu tebligatla ilgili 2 Nisan’da açılan davada Antalya 5. İdare Mahkemesi 3 Nisan’da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CEM OĞUZ'UN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz ise 'haberimizvar.net' adlı internet haber sitesine  verdiği demeçte, söz konusu tebligatın Özgür’ün müzeden ayrılmasını sağlamak amacıyla gönderildiğini söyledi. Antalya Körfezi ve kıyı alanlarında yıllarca süren çalışmalarda elde edilen doktora tezine konu olan deniz canlısı örneklerini, sergilenmesi için bir protokol ile CHP'li Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehri Belediye Başkanlığı döneminin son yılı olan 2014'te hizmete açılan Deniz Biyolojisi Müzesi’nin hizmetine sunan Dr. Elif Özgür, kurucusu olduğu müzede binlerce öğrenciye deniz okuryazarlığı kazandıran etkinliklere imza atmıştı. 

Cem Oğuz Büyükşehir

MAHKEMEDEN JET KARAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, kamuoyunda tepkilere neden olan Deniz Biyolojisi Müzesi’nin 3 gün içinde tahliye edilmesiyle ilgili tebligatın iptali için açılan davada mahkeme bir gün içinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Antalya 5. İdare Mahkemesi’nin kararında, dava konusu işlemin sebep ve gerekçeleriyle ilgili bilgi ve belgelerin iletilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne 30 gün cevap süresi verildi. 

SERGİLENEN TÜRLERİN ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SATIN ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz ise ‘haberimizvar.net’ adlı internet haber sitesinde yer alan açıklamasında, Deniz Biyolojisi Müzesi’ni bir ‘sorun’ olarak niteleyerek, bu sorununun Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile ortadan kaldırılacağını söyledi. Deniz Biyolojisi Müzesi’nin, protokol kapsamında yeni kurulacak ‘Deniz Müzesi’ bünyesine alınacağını belirten Oğuz, müzede sergilenen türlerin bazılarının Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden satın alındığını ileri sürdü. 

Deniz Biyolojisi Müzesi Detay Foto

ELİF ÖZGÜR'Ü MÜZEDEN AYIRMAK İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLMİŞ

Müzenin iyi yönetilmediğini ve balıkların bir bölümünün çürüyerek bakımsızlık nedeniyle işlevini yitirdiğini savunan Başkan Danışmanı Oğuz, 1 Nisan 2024 tarihinde müze koleksiyonunun sahibi ve müze küratörü Dr. Elif Özgür’e gönderilen tebligatın, müzede kalıcı olmak için çaba harcadığını ileri sürdüğü Elif Özgür’ün “müzeden ayrılmasını sağlamak amacıyla” gönderildiğini söylemesi dikkat çekti. 

ÖZGÜR'Ü BİLGİLENDİRME YAPILMAMIŞ...

Edinilen bilgilere göre Deniz Biyolojisi Müzesi’ne ait koleksiyonun, yeni kurulması planlanan Deniz Müzesi bünyesine alınması ile ilgili koleksiyon sahibi ve on yıldır kurumda çalışan Dr. Elif Özgür’e bugüne kadar bilgi verilmediği ve görüş sorulmadığı öğrenildi. Müzede sergilenen deniz canlısı örneklerinin Akdeniz Üniversitesi’nden satın alındığı yönündeki açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.  Büyükşehir Belediyesi personeli olan Dr. Elif Özgür’ün, 2013-2019 yılları arasında Deniz Biyolojisi Müzesi’nin Birim Sorumlusu olarak 6 yıl burada görev yaptığı, ancak 2019 yılından sonra kurumdaki farklı birimlerde görevlendirildiği öğrenildi. Uzmanlık alanı olan alanın dışındaki birimlerde yapılan görevlendirmeler nedeniyle İdare Mahkemesi’nde dava açan Özgür’ün, kurucusu olduğu Deniz Biyolojisi Müzesi’ne görevlendirilmesi talebinin de 1,5 yıl boyunca uygun görülmediği kaydedildi. 

BASKI VE MOBİNGE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Uzmanlığı olan alan dışındaki görevlendirmelere karşı açtığı davayı kazanan Dr. Elif Özgür’ün, 2022 yılında mahkeme kararı doğrultusunda önce Veterinerlik Şube Müdürlüğü’ne, daha sonra da Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne verildi. Ancak Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmesinden iki gün sonra yeniden bir başka birime gönderilerek Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilen Özgür’ün kurucusu olduğu müzeyle ilgili karar alma mekanizmalarından sürekli uzaklaştırılarak baskı ve mobinge maruz kaldığı öne sürülüyor. Müzenin bakımsızlığı ve kötü yönetimi konusunda idari birimlere birçok kez yazılı başvuru yapan Dr. Elif Özgür’ün müze bünyesinde kurulan ancak 4 yıl önce kapatılan laboratuvarın eksikliğinin giderilmesi taleplerinin de göz ardı edilerek müzenin çürümeye terk edildiği iddia ediliyor. 

Antalya için çok büyük olay! Tarım ve hayvancılıkta tarihi beklenti karşılık buldu Antalya için çok büyük olay! Tarım ve hayvancılıkta tarihi beklenti karşılık buldu

4 YILDIR SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN UĞRAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Başkan Danışmanı Oğuz’un, söz konusu tebligatın, “Elif Özgür'ün müzeden ayrılmasını sağlamak amacıyla tahliye tebligatının gönderildiği” yönündeki beyanının, söz konusu mobing ve kişisel husumetin göstergesi niteliğinde olduğu belirtiliyor. Dr. Elif Özgür kurucusu olduğu müzede yetkisi, sorumluluğu ve tasarrufu dışında yapılan eksik ve yanlış uygulamalara karşı dört yıldır kurumdaki yöneticilere dilekçeler yazarak sorunların çözülmesi için uğraştığı ancak uzaklaştırıldığı öğrenildi. Kurucusu olduğu müzeden uzaklaştırılan Özgür’ün açtığı dava sonucu geçtiğimiz yıl görevine iade edildiği ancak Aralık 2023’te müzenin bağlı olduğu şube müdürlüğünün Balbey Mahallesi’ne taşınarak görev alanından uzaklaştırıldığı öne sürüldü.  

EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ İDARİ ÇEKİŞMELER

Doğa tarihi ve çeşitli canlı türleriyle ilgili bilimsel koleksiyonların müzelerde sergilenmesinin uzun bir geçmişi var. Yerel yönetimlerin son yıllarda kurduğu tematik müzeler toplumun bilgilendirilmesine ve turizmin çeşitlenmesine katkı sağlıyor. Ancak idari çekişmelerin bilimsel uzmanlık gerektiren alanlara sıçraması söz konusu işleyişin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Başkan Danışmanı Cem Oğuz’un müzedeki balıkların çürüdüğü yönündeki iddiasının benzeri daha önce de gündeme getirilmiş ve müzede sergilenen deniz canlılarının renginin solduğu gerekçesiyle yenileriyle değiştirilmek istendiği belirtilmişti. Kullanılan kimyasallar içinde balıkların çürümesinin mümkün olmadığı, Carl Linnaeus’un 300 yıl saklanan örnekleri olduğu düşünüldüğünde ise bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen materyalin işlevini yitirmeyeceği belirtiliyor. 

Mustafa Akaydın'ın Deniz Biyolojisi Müzesi Açılış Daveti


Kaynak: HABER MERKEZİ