Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/2947 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2947 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
800.000,00 1 Taşıt 34BJP738 Plakalı , 2018 Model , NISSAN Marka , R9ME414C411926 Motor No'lu , JN1JCAT32U0112390 Şasi N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:45

30/04/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02025517