Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2023/198107 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/198107 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.200.000,00 1 Taşıt 07AHM81 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 81588123 Motor No'lu , WBAFW1101CDY40120 Şasi No'lu , Yak ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:40

12/06/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02050472