İLAN
T.C. ANTALYA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/365 Esas
DAVALI : CEMİL TEKER - Adresi Bilinmiyor
Davacı GURBET TEKER tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı tüm aramalara rağmen adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu dava dilekçesinin ilanından 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak olup;tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karşı HMK 122,126,129 maddeleri gereği davacı sayısından bir fazla örnek olarak cevap dilekçesi ile ilk itirazlarınızı bildirebilirsiniz. Aksi halde davayı tamamen inkar etmiş sayılacaksınız. Dilekçenizde delil olarak gösterdiğiniz ve elinizde bulunan tüm belge asılları veya örnekleri ile olmayan belgelerin ise bulunduğu yerleri bildirmeniz HMK 121. madde gereği zorunludur. Tüm bu hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 18/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02042833