T.C.ANTALYA KADASTRO MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/97
Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Antalya İli Aksu İlçesi Boztepe Mah/Köyü 26, 27, 123, 242, 334, 335, 336, 666, 672, 758 Parseller ile ilgili olarak açılan davanın duruşma günü: 05/02/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile tensip zaptı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan davalı Cemal ve Zekiye oğlu, 19/02/1963 D.lu, Kemal Karabulut (T.C. 12053961726)'a 7201 sayılı T.K.'nun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01896088