Arasında bazı vergilerin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı Torba Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurula sunuldu. TBMM Genel Kurulu’na sunulan Torba Kanun Teklifi’ne ilişkin konuşan Türkiye Kamu-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Antalya Şube Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, vergilendirme hususuna dikkat çekti.

VERGİLENDİRMEDE AKSAKLIKLAR VAR

TBMM Genel Kurulu’na gelmiş olan Torba Kanun Teklifi’nin vergi düzenlemelerini de içerdiğini hatırlatan Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, kamu çalışanlarının haklarını geriye götürecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Başkan Danabaşoğulları,

“Sözleşmeli personel başta olmak üzere kamu çalışanlarının vergilendirilmesinde aksaklıklar bulunuyor” dedi.

KAMU ÇALIŞANLARININ VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

Çalışanlarımın eline geçen ücretler ve artan vergi oranları nedeniyle yıl içinde büyük bir düşüş yaşadığına dikkat çeken Başkan Danabaşoğulları,

Kırşehirlilere Tuzköy-Kesikköprü yolu müjdesi Kırşehirlilere Tuzköy-Kesikköprü yolu müjdesi

“Çalışanlar ülkemizde vergisini en düzenli şekilde ödeyen kesimlerin başında geliyor. Özellikle vergi dilimleri matrah artışının yıllık enflasyonun altında kalması dolayısıyla kamu çalışanlarımız her yıl bir öncekine göre daha erkenden bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu da her yıl çalışanlarımız üzerindeki vergi yükünün biraz daha arttığı anlamına geliyor. Bu durumun önüne geçmek için çözüm sabit vergilendirmeden geçmektedir” diye konuştu.

GELİR VERGİSİ ORANI SABİTLENMELİDİR  

Teklife eklenecek bir madde ile çalışanların gelir vergi oranlarının yüzde 15’e sabitlenmesi durumunda, milyonlarca çalışanın yaşadığı mağduriyetin çözülerek vergide adaletin sağlanacağını kaydeden Başkan Danabaşoğulları,

“2024 yılı öncesinde yetkililerin çalışanların gelir vergisi oranını yüzde 15 olarak belirlemesi halinde yıllardan beri süregelen bu olumsuzluk aşılacak, çalışanların vergiden kaynaklı sorunları kalıcı olarak çözülmüş olacaktır” şeklinde konuştu.