Mersin, Türkiye'de sürdürülebilir bir sivil mekanizmanın kurulmasını hedefleyen önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında, UNDP proje ekibi Mersin’de çalışmalarını sürdürüyor. UNDP proje ekibi, Mersin'de düzenledikleri çalıştaylarla, sivil toplum örgütleri ve belediye yöneticileriyle bir araya gelerek stratejiler geliştiriyor.

MERSİN PİLOT İL SEÇİLDİ 

 Türkiye’de yerel düzeyde sürdürülebilir bir sivil mekanizmanın kurulmasını ve güçlendirilmesini amaçlayan, Mersin'in de pilot illerden biri seçildiği ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan proje kapsamında UNDP proje ekibi, 2 gün boyunca Mersin’de ağırlandı.

BELEDİYE EYLEM PLANINI OLUŞTURDU

Proje kapsamında yapılan toplantılarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planına entegre edilecek Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı'nın taslağı oluşturuldu. Bu plan, sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine etkin katılımlarını artırmayı, güven ve iş birliğine dayalı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

SİVİL TOPLUM, BELEDİYE KARAR MEKANİZMALARINDA AKTİF OLACAK

UNDP Kıdemli Uzmanı Metehan Gültaşlı, projenin Mersin'de sivil katılım kültürünü daha da geliştireceğini belirterek, yereldeki tüm paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gültaşlı, sivil toplumun belediye karar mekanizmalarında daha aktif rol almasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Üyesi Alper Girgeç ise, projenin sivil toplumun güçlenmesine yönelik yapılan çalışmaları kurumsallaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, Mersin'in bu alanda öncü bir şehir olduğunu belirtti.

BELEDİYELER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DAYANIŞACAK

Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda, sivil toplum örgütleri ve belediye yetkilileri, göç, afet yönetimi, yerinde kalkınma ve girişimcilik gibi konularda iş birliği yaparak, Mersin'e fayda sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA